Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău a găzduit, în seara zilei de duminică, 23 decembrie 2018, tradiționalul concert de colinde, organizat anual de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, prin Sectorul Cultural-educațional.

Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian a deschis concertul cu binecuvântare și l-a încheiat cu un cuvânt de învățătură potrivit perioadei liturgice în desfășurare, dar conținând și un binemeritat laudatio pentru formațiile corale care și-au îngemănat glasurile cu oastea cerească ce răsunase oarecând în Betleem: Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei Arhiepiscopale din Buzău și Corala Mixtă „Nicolae Lungu” a Catedralei Patriarhale din București, cea din urmă în calitate de invitat de onoare.

Cele două formații au prezentat spre audiție un repertoriu bogat, interesant prin profunzimea ideilor îmbrăcate de multe ori în texte simple, arhaice, încântător prin frumusețea melodiilor interpretate cu măiestrie, cutremurător prin echilibrul prelucrărilor armonice și prin unitatea stilistică, combinând cu succes colinda tradițională, de factură precreștină, cu cântecul de stea care povestește într-o manieră populară textul Evangheliei.

Publicul a știut să răsplătească prin aplauze călduroase talentul și truda artiștilor și ale dirijorilor: Arhid. Gianin-Cristian Oprea – dirijorul Coralei „Neagu Ionescu”, și Pr. Lect. Dr. Stelian Ionașcu – dirijorul Coralei „Nicolae Lungu”, absolvent al Seminarului Teologic din Buzău.

În spiritul crezului artistic impus Coralei Patriarhiei de neuitatul profesor și dirijor Nicolae Lungu și continuat până nu demult de părintele profesor Constantin Drăgușin, și părintele Stelian Ionașcu a rânduit ca secțiuni importante din evoluția formației pe care o conduce să fie pregătite și dirijate, pentru ocazia de față, de dirijorii asociați: Conf. Dr. Luminița Guțanu Stoian, Lect. Dr. Florian Costea, Arhid. Dr. Răzvan Constantin Ștefan.

După încheierea programului muzical, a venit rândul celui care i-a fost profesor de psaltichie nu numai părintelui Stelian Ionașcu, ci și întâistătătorului de astăzi al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, octogenarul Arhid. Mihalache Tudor, să expună, în cuvinte pline de emoție, dar încununate de înțelepciune, parcursul luminos al muzicii corale la Seminarul din Buzău și numele absolvenților de seamă care au ales să slujească această artă.

În final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian și-a mărturisit încântarea față de râvna tinerească a Coralei buzoiene – care, sub conducerea talentatului ei dirijor, aduce un suflu de prospețime în coralistica noastră contemporană, reușind și cu această ocazie, ca de fiecare dată, să facă față cu excelență unui concert comun cu formații cu vastă experiență în domeniu –, admirația față de Corala Patriarhiei, ale cărei binecunoscute performanțe onorează viața Bisericii noastre, și mândria – în sens paulin – că astăzi, la pupitrul dirijoral al acestei prestigioase formații, se află un absolvent al Seminarului buzoian.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa și-a exprimat mulțumirea față de publicul adunat în număr mare, în ciuda duhului lumesc care pe mulți alții îi mână în febra pregătirilor eminamente materiale pentru Crăciun, și nădejdea că, atât timp cât sub ferestrele caselor oamenilor și sub cupola casei lui Dumnezeu vor răsuna aceste cântări, neamul nostru va dăinui întru dragostea Domnului.

Arhid. Prof. Constantin Iustin Stoica

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău