În perioada 11-15 octombrie 2021, la nivelul Eparhiei Buzăului și Vrancei, s-au desfășurat conferințele preoțești de toamnă, dedicate Anului comemorativ al celor adormiți în Domnului; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor. Întâlnirile clericilor din cele șapte protoierii au avut loc în Catedralele „Înălțarea Domnului” din Buzău, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani și „Sfântul Gheorghe” din Nehoiu, fiind precedate de oficierea Sfintei Liturghii.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a prezidat conferințele preoților din Protoieriile Buzău I (11 octombrie), Focșani II (12 octombrie) și Râmnicu Sărat (13 octombrie). Alături de Înaltpreasfinția Sa s-au aflat consilieri eparhiali și părinți protopopi.

În deschiderea acestor întruniri, Ierarhul a subliniat importanța temei comemorative rânduite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2021.

„Moartea, deși nu este firească, constituie o realitate ce nu poate fi negată, una dintre cele două mari certitudini ale omului, indiferent de cultura și credința sa religioasă: nașterea, cu dobândirea ceva mai târziu a conștiinței de sine, și moartea biologică, ce ne desparte definitiv de lumea aceasta, de unde și teama pe care orice om o trăiește când simte că-i vine ceasul plecării în ultima și marea sa călătorie, spre lumea de Dincolo. Singura Persoană Care ne-a încredințat, o dată pentru totdeauna, că moartea nu este altceva decât poarta de trecere spre adevărata dimensiune a existenței umane, viața veșnică, a fost Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cel ce a biruit-o cu propria Sa moarte pe Crucea Golgotei și cu slăvita Sa Înviere cea de a treia zi, din iubire infinită față de neamul omenesc.

Anul acesta, precum se știe, a fost dedicat, pe de o parte, omagierii pastorației românilor ortodocși din diaspora, temă ce a fost abordată în cadrul conferinței semestriale din primăvară, iar pe de altă parte, comemorării tuturor celor adormiți în Domnul, părinți și frați ai noștri, ale căror trupuri odihnesc în cimitire, locuri sacre cu o profundă semnificație liturgică, teologică, culturală și chiar artistică. Fiind «dormitoarele» comunității celor dragi ai noștri plecați la Domnul, se cuvine ca membrii comunității celei vii să-i pomenească în rugăciuni particulare și de obște și, mai ales, să le îngrijească mormintele, în semn de respect față de ei, ca persoane umane, și de cinstire a lui Dumnezeu, Căruia I-am încredințat sufletele celor adormiți, cu speranța că vor fi rânduite spre odihnă veșnică, în ceata drepților, împărtășindu-se de lumina și bucuria Preasfintei Treimi. Așadar, întrucât trupul omului nu este unul oarecare, ca trupurile celorlalte viețuitoare, ci este «templu al Duhului Sfânt», în care locuiește vremelnic sufletul dăruit de Dumnezeu, avem datoria de a ne îngriji de trupul celui răposat, imediat după moartea fizică, dar și ulterior, prin tot ceea ce se săvârșește la cimitir și prin respectarea cu acrivie a rânduielilor legate de cultul morților; totodată, se cuvine să-i cinstim pe eroii neamului, prin slujbe de pomenire și prin îngrijirea monumentelor închinate memoriei și jertfei lor, după cum avem datoria de conștiință să evocăm și personalitățile culturale și bisericești care au făcut cinste poporului român și Bisericii strămoșești și care-și dorm somnul cel de veci în diferite cimitire bisericești sau de stat”, a spus Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

Lucrările conferințelor pastoral-misionare din Protoieriile Focșani I (11 octombrie), Buzău II (12 octombrie), Pătârlagele (13 octombrie) și Panciu (15 octombrie) au fost conduse de reprezentantul Centrului Eparhial, pr. Dragoș-Mihail Olteanu – consilier la Sectorul Cultural-educațional, care a transmis mesajul de binecuvântare al Ierarhului locului.

În cadrul întâlnirilor, preoții desemnați la nivelul fiecărei protoierii au susținut referate despre temeiurile scripturistice, patristice și liturgice ale cinstirii în Biserică a celor adormiți în Domnul, despre valoarea liturgică a cimitirelor ortodoxe, ca expresie a credinței, a respectului și a dragostei pe care credincioșii români ortodocși o au față de cei trecuți la cele veșnice, dar și despre valoarea culturală a cimitirelor ortodoxe și acțiunile durabile pentru protejarea acestora.