Aproximativ 70 de profesori de Religie din județul Vrancea s-au întrunit vineri, 21 septembrie 2018, în sala multimedia a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Focșani. Aceștia au participat la consfătuirea prilejuită de începutul anului școlar, în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte privind buna desfășurare a orei de Religie.

La întâlnire au fost prezenți: Pr. Prof. Cristian Marius Dima – consilier la Sectorul Cultural-educațional al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, Conf. Dr. Vasile Timiș – inspector școlar general pentru disciplina Religie în cadrul Ministerului Educației Naționale, și Prof. Melania Pătrășcanu – inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.

În cuvântul rostit cu acest prilej, părintele consilier Cristian Marius Dima a mulțumit Inspectoratului Școlar Județean Vrancea pentru invitația la eveniment, în calitate de reprezentant al principalului cult care organizează învățământ religios în județ, urmare Protocolului de colaborare în educație dintre Patriarhia Română și Ministerul Educației Naționale. În continuare, Preacucernicia Sa a transmis mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la început de an școlar și a punctat o serie de prevederi normative, specifice profesorilor de Religie, privitoare la metodologia avizării auxiliarelor școlare, la procedura de acordare și retragere a avizului cultului pentru diferite etape de perfecționare și mobilitate didactică.

Acesta a încheiat cu invitația adresată profesorilor de a scrie în revista „Glasul adevărului” și de a facilita elevilor oferta educațională non-formală a Centrului eparhial, coerentă, înnoită an de an, articulată pe temele anului omagial și ale celui comemorativ și adaptată cerințelor tinerilor buzoieni și vrânceni.

„În final, stimați colegi, vă îndemn ca, dincolo de autoevaluarea permanentă a dascălului din voi – ca formator, mărturisitor, facilitator, dar și coordonator de activități educative non-formale –, să meditați la acele ipostaze ale curriculumului ascuns, ce pot fi antrenate în lecția de Religie: valori ale credinței intime și manifeste ale celui care predă, valorile promovate de personalitatea profesorului și de viziunea lui despre lume și, în general, toate acele valori încorporate de elevi, necuprinse în planificarea curriculară, care însă traduc influențele informale și non-formale datorate structurii socio-culturale a mediului proxim, a familiei, a cultului din care fac parte ori a culturii organizaționale a școlii”, a precizat părintele profesor.

Doamna inspector Melania Pătrășcanu a amintit activitățile din anul anterior și le-a prezentat cadrelor didactice noutățile metodologice pentru anul școlar 2018-2019, trei noi opționale aprobate de către Ministerul Educației Naționale, precum și concluziile consfătuirii naționale a inspectorilor de Religie, care a avut loc în perioada 4-6 septembrie, la Alba Iulia.