Duminică, 29 mai 2016, credincioșii din localitatea vrânceană Armeni, comuna Slobozia Ciorăști, au luat parte la o sărbătoare istorică a satului, cu o existență de aproape două secole. Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit prima biserică din localitate, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, după care a oficiat Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în curtea locașului de cult. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul.

După slujba de sfințire, ierarhul a explicat celor prezenți rânduiala târnosirii unei biserici şi i-a felicitat pe credincioşi şi pe reprezentanţii autorităţilor locale, pentru eforturile depuse la ridicarea sfântului locaș.

„Biserica-locaș de cult nu este un simplu edificiu, ci se aseamănă unei persoane însuflețite, care ne cuprinde pe toți. Tocmai de aceea, în cazul sfințirii unui locaș bisericesc se săvârșesc trei Sfinte Taine, care se mai administrează doar persoanei umane. Biserica este stropită cu aghiasmă (Taina Sfântului Botez), este unsă cu Sfântul și Marele Mir (Taina Mirungerii), i se pune un nume (hramul), după care, în interiorul altarului sfințit, se săvârșește Sfânta Liturghie (adică, Sfânta Euharistie). Iată cât de important este un astfel de edificiu; deși construit din piatră, cărămidă și ciment, locașul de rugăciune se bucură de un tratament special, rezervat de Biserică doar persoanelor umane, care, prin Sfintele Taine amintite mai sus, sunt încorporate sau integrate în Biserica lui Hristos. În acest înțeles, construcția respectivă devine o biserică însuflețită și rai cuvântător, tindă a raiului, poartă a cerului, Casă a lui Dumnezeu și casa noastră, adică a dreptcredincioșilor creștini care constituim Trupul Domnului sau Biserica.

De aceea, binecuvântați sunteți toți cei ce ați contribuit, mai mult sau mai puțin, dar cu inimă bună, la construirea acestui locaș de cult, care vă reprezintă și vă adună laolaltă, ca să experimentați, prin rugăciune și fapta bună, comuniunea de credință și de iubire în Hristos, Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, răstignit și înviat pentru a noastră mântuire“, a spus Întâistătătorul Eparhiei de la Curbura Carpaților.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică a Duminicii a 5-a după Paști, numită a Samarinencei.

„Mântuitorul Iisus Hristos îi descoperă unei femei străine, într-o convorbire privată, natura spirituală a lui Dumnezeu, afirmând că «duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr» (Ioan 4, 24). Cu alte cuvinte, actul de cinstire sau de adorare a lui Dumnezeu trebuie să fie unul de natură duhovnicească, săvârșit în rugăciune sinceră, întemeiată pe credință și adevăr, întrucât Adevărul este Însuși Dumnezeu.

Auzind aceste cuvinte extraordinare, samarineanca avea să-L impresioneze și ea pe Mântuitorul, arătându-I că nu era o femeie chiar atât de simplă. O fi făcând ea parte dintr-un popor disprețuit de iudei, dar auzise, totuși, despre Mesia Cel prezis de profeți, Care urma să vină în lume pentru a izbăvi neamul omenesc din robia păcatului și a morții. Făgăduința pe care Dumnezeu-Tatăl o făcuse protopărinților Adam și Eva, când i-a izgonit din grădina Edenului – aceea că le va trimite un Răscumpărător – s-a păstrat vie și în memoria colectivă a samarinenilor, în pofida faptului că aceștia își alteraseră credința strămoșească monoteistă, cu diferite elemente specifice tradițiilor religioase ale popoarelor vecine. Femeia samarineancă avea cunoștință despre venirea, cândva, a lui Mesia, motiv pentru care a și afirmat, cu toată convingerea: «Ştim că va veni Mesia, Care se cheamă Hristos; când va veni, Acela ne va vesti nouă toate» (Ioan 4, 25). Impresionat de cunoștințele religioase ale samarinencei, dar și de credința ei cu privire la rostul misiunii pământești a lui Mesia, Domnul Hristos i-a făcut acelei femei încă o favoare, aceea de a-i descoperi taina împlinirii făgăduinței dumnezeiești în Persoana Sa divino-umană, prin rostirea cuvintelor: «Eu sunt (Mesia, n.n.), Cel ce vorbesc cu tine» (Ioan 4, 26)“, a precizat Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

În semn de apreciere pentru activitatea lor pastoral-misionară și administrativă, preotul paroh, Ștefan Șt. Argatu, a fost hirotesit iconom, iar preotul coslujitor, Gheorghe Argatu, sachelar. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian le-a oferit părintelui Ștefan I. Argatu și dnei Elena Gîrneață, primarul comunei Slobozia Ciorăști, distincția de vrednicie Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi și câte o icoană.

Locașul de cult a fost ridicat din temelie între anii 2010-2013, pe un teren donat de Primăria comunei Slobozia Ciorăști, prin constribuția substanțială a consiliului local, a primăriei, dar și cu implicarea preoților slujitori, îndeosebi a părintelui Ștefan I. Argatu. Biserica a fost pictată în tehnica frescă, în perioada 2013-2015, fiind dotată cu mobilier și obiectele de cult necesare, cu sprijinul unor oameni de bine.