Săptămâna trecută, cinci elevi și doi profesori însoțitori de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău au participat la cea de-a patra reuniune a proiectului Erasmus Plus „Formation et innovation pour un avenir durable”, care s-a desfășurat la Istituto Magistrale Statale „Regina Elena” Acireale, în Italia.

Pe însorita coastă a Mării Ionice, peste 40 de elevi și profesori s-au întâlnit din nou pentru a împărtăși, în limba franceză, rezultatele muncii lor privitoare la potențialul turistic al fiecărei regiuni, cu impact asupra angajabilității tinerilor care doresc să participe la dezvoltarea durabilă a acesteia. Elevii seminariști au realizat o prezentare în aplicația Prezi, intitulată „Cultura de ieri, de astăzi și de mâine. Patrimoniu uman și material – organizare și management”, în care s-au străduit să surprindă cele mai însemnate valori ale județului, din trecut și din prezent, atât umane, cât și culturale și religioase, pentru a demonstra dinamica peisajului și a lumii cu care sunt atât de familiarizați, în perspectiva contextului comunitar în care trăim.

Vizitarea străvechiului liceu partener din Acireale a însemnat, pentru unii dascăli, revederea multora dintre colegii cu care au realizat un proiect de parteneriat școlar Comenius, cu 11 ani în urmă, iar pentru elevi, ocazia de a asista la activități școlare și extrașcolare, în context nonformal, precum și la aplicații practice, alături de colegii lor din diferite colțuri ale Europei.

„Am rămas impresionat de variatele experimente științifice din laboratorul de fizică, de dialogurile din amfiteatrul atât de bine dotat, de neașteptatul planetariu din incinta vechii școli iezuite, dar mai ales de prietenia și voioșia colegilor noștri italieni și ale celor pe care i-am cunoscut acolo și cu care ne-am împrietenit” (Mihail Augustin Dinu, clasa a XI-a).

Mobilitățile transnaționale ale celor implicați au fost completate de vizite culturale la diferite obiective de referință pentru turismul durabil, de la drumețiile prin zăpezile de pe Etna – cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa – până la plajele însorite ale Mediteranei și de la situri arheologice conservate exemplar până la pensiuni agroturistice dezvoltate în armonie, cu grijă și respect pentru localnici și pentru mediul înconjurător al Siciliei.

Ca și în alte împrejurări similare, temele bine făcute și prezentările în echipe, împărtășirea mărcilor propriei identități, filtrate prin viziunea și efortul comun al unor tineri, dorința lor de a cunoaște și de a se autocunoaște, departe de spațiul de confort cotidian, curajul și reușita comunicării prin intermediul limbilor moderne au constituit principalele câștiguri ale acestei întâlniri, premisă pentru următoarea reuniune de proiect, care va avea loc în luna mai, în Andaluzia, Spania, unde seminariștii buzoieni au mai avut astfel de mobilități, în urmă cu 12 ani.

Parteneriatul școlar francofon, singurul de acest gen din județ, este cofinanțat de Uniunea Europeană și se desfășoară în perioada septembrie 2020 – iulie 2023, având ca scop dezvoltarea competențelor interculturale și orientarea profesională a elevilor, dar și valorizarea patrimoniului cultural-religios, precum și a oportunităților economice regionale, prin colaborarea a cinci licee din Granada – Spania, Focșani – România,  Blagoevgrad – Bulgaria, Acireale – Italia și Buzău – România.

Pr. prof. Cristian Marius Dima

Coordonator proiect

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău