Duminică, 23 august 2015, numeroşi credincioşi buzoieni au participat la slujba de la Catedrala arhiepiscopală „Înălţarea Domnului“ şi „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Buzău. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, împreună cu un sobor de slujitori.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenţi despre înţelesurile duhovniceşti ale Evangheliei duminicale (Matei 19, 16‑26), care ne-a relatat întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu un tânăr bogat.

„În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul sfătuieşte, nu porunceşte, ca cel ce vrea să fie desăvârşit, să câştige cununa sfinţeniei, cel ce vrea mai mult decât poate dobândi numai prin simpla respectare a poruncilor, să facă un efort de voinţă, să se lepede de sine, să îşi ia crucea şi să urmeze lui Hristos. Prima condiţie a urmării lui Hristos este lepădarea de lucrurile materiale, de bogăţiile care, de multe ori, îl încătuşează pe om şi-l ţin legat de cele pământeşti. Aceasta nu înseamnă că bogaţii nu se pot mântui, întrucât găsim în Sfânta Scriptură nenumărate exemple de oameni bogaţi care s-au mântuit, care şi-au dat seama că ei sunt doar nişte oameni trecători, nişte administratori ai bunurilor dobândite tot de la Dumnezeu. Mai târziu, în istoria Bisericii creştine, este suficient să ne gândim chiar la sfinţii ocrotitori ai acestei catedrale, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, care s-au născut în familii foarte bogate, familii care, însă, au folosit bogăţia cu multă înţelepciune, investind în educaţia copiilor. La rândul lor, aceştia au înţeles să împlinească Evanghelia, în sensul în care Mântuitorul l-a sfătuit pe tânărul bogat, şi-au vândut bogăţiile, le-au împărţit săracilor şi L-au urmat, cu fidelitate, pe Mântuitorul Iisus Hristos, cu preţul multor suferinţe, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi apărând dreapta credinţă“, a spus Chiriarhul de la Buzău.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul teolog Alexandru Constantin. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu“ a Catedralei arhiepiscopale.