„Foarte multe boli psihice și chiar trupești sunt consecințe ale păcatului“, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, la finalul Sfintei Liturghii, oficiată duminică, 27 martie 2016, în biserica Parohiei Sfântul Dumitru-Bahne din municipiul Focșani. Credincioșii din această parohie au participat în număr mare la slujbă, pentru a primi binecuvântare de la arhipăstorul lor.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice citite în Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama), desprinse din minunea vindecării slăbănogului din Capernaum.

„Înainte de a-l vindeca trupește, Mântuitorul Iisus Hristos l-a vindecat pe slăbănog sufletește, dăruindu-i iertarea păcatelor. Prin aceasta, Domnul Iisus a dorit să scoată în evidență legătura dintre păcat, care este boala sufletului, și anumite suferințe trupești. Subliniem, aici, faptul că foarte multe boli psihice și chiar trupești sunt consecințe ale păcatului, iar păcatul cel mai grav îl constituie ruperea comuniunii cu Dumnezeu. Cine nu mai ascultă de Hristos și Sfânta Sa Biserică întrerupe comuniunea cu Părintele ceresc; repetă păcatul originar, săvârșit mai întâi în lumea ființelor netrupești de către îngerul cu nume de lumină (Lucifer), care s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu, apoi, în lumea văzută, de către protopărinții Adam și Eva, care au acceptat, din nefericire, ispita vrăjmașului diavol întruchipat în șarpe. Întreitul păcat adamic – lăcomia, mândria și neascultarea – le-a adus celor doi pedeapsa izgonirii din Grădina Edenului.

Desigur, au existat și oameni care s-au născut cu anumite infirmități, asemenea orbului din Ierusalim, pe care Mântuitorul l-a vindecat, ungându-i ochii cu tină și poruncindu-i să se spele în scăldătoarea Siloamului. Ucenicii Îl întrebaseră: «Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?» (Ioan 9, 2), dar Iisus le-a precizat că s-a născut așa pentru «ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu» (Ioan 9, 3). Așadar, din rațiuni dumnezeiești, pe care mintea umană limitată nu le poate desluși, se întâmplă ca unele persoane să sufere fără a avea vreo vină, ceea ce ni se pare o nedreptate. În cazul slăbănogului din Capernaum, însă, lucrurile n-au stat  așa. De vreme ce Mântuitorul i-a zis mai întâi: «Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!» (Marcu 2, 5) – și abia după disputa cu adversarii Săi cărturari l-a vindecat trupește, poruncindu-i să se ridice – înseamnă că slăbănogirea lui fusese o consecință a păcatelor personale“, a afirmat întâistătătorul Eparhiei Buzăului și Vrancei.

Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul.

Locașul de cult al Parohiei Sfântul Dumitru-Bahne a fost ridicat în anul 1910. După Revoluție, s-au realizat ample lucrări de restaurare a bisericii, prin strădania fostului preot paroh Negoiță Boghină. Începând cu data de 1 martie 2016, comunitatea parohială este păstorită de părintele Nelu Chiriac.