În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, 19 decembrie 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit la Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de șapte ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, în biserica mare a așezământului călugăresc, aflată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, apoi a binecuvântat trapeza mănăstirii, în urma unor lucrări de reamenajare și dotare.

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a reliefat înțelesurile fragmentului evanghelic duminical (Matei 1, 1-25), care ne prezintă genealogia Mântuitorului Iisus Hristos.

„Sfântul Evanghelist Matei a trebuit să-i convingă pe conaționalii săi, dar și pe noi, că așteptarea lui Mesia, adică a Mântuitorului Iisus Hristos, Izbăvitorul neamului omenesc de sub stăpânirea morții și a iadului, a fost pregătită de-a lungul a 42 de generații, în interiorul poporului ales. Rolul de a menține aprinsă, în conștiința evreilor, flacăra credinței în împlinirea făgăduinței dumnezeiești referitoare la venirea lui Mesia a revenit, în primul rând, proorocilor vechi-testamentari, dintre care îi amintim pe Miheia și pe Isaia, trăitori în secolul al VIII-lea î.Hr.. Aceștia au prevăzut atât locul și timpul nașterii Domnului Hristos, cât și modul cum avea să pătimească El pentru răscumpărarea omului de sub stăpânirea Celui viclean. Miheia a vorbit foarte clar despre Betleem, că nu era nicidecum mai mic «între miile lui Iuda», întrucât din el urma să răsară «Stăpânitor peste Israel» (Miheia 5, 1), adică Păstorul cel Mare al oilor, în Persoana lui Hristos. Iar proorocul Isaia, numit și «Evanghelistul Vechiului Testament», a prezis nașterea lui Iisus dintr-o Fecioară, prin cuvintele: «Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel» (Isaia 7, 14). Prin ochii credinței, inspirat de Duhul Sfânt, el văzuse ce avea să se întâmple la «plinirea vremii» (Galateni 4, 4), o expresie ce aparține Sfântului Apostol Pavel, prin care este indicat sfârșitul perioadei de pregătire duhovnicească a poporului ales și nu numai, pentru întâmpinarea Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus Arhipăstorul locului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oficiat slujba de binecuvântare a trapezei Mănăstirii Ciolanu, care, în ultimii doi ani, a fost reamenajată și dotată cu mobilier nou și cu echipamente profesionale pentru pregătirea hranei. La final, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe părintele protosinghel Veniamin Anghel – starețul așezământului monahal, pe părintele Ionuț-Cristian Vuță – consilier eparhial la Sectorul Social-filantropic și misionar, precum și pe toți cei care au contribuit financiar la realizarea lucrărilor.