Credincioșii Parohiei Gârlași din municipiul Buzău au trăit duminică, 8 ianuarie 2023, bucuria întâlnirii cu Arhipăstorul lor. Aceștia au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în paraclisul parohiei, cu hramul „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”.

Din soborul slujitor au făcut parte pr. Marius-Daniel Ciobotă – protopop al Protoieriei Buzău II, pr. Valeriu-Cristian Popoviciu – director la Serviciul Colportaj al Eparhiei, pr. Georgian Chioreanu – secretar al Protoieriei Buzău II, pr. paroh Adrian Ionescu și pr. coslujitor Octavian Pătrașcu.

În omilia rostită, Chiriarhul locului a tâlcuit Evanghelia Duminicii după Botezul Domnului (Matei 4, 12-17), care are ca temă centrală ieșirea Mântuitorului Iisus Hristos la propovăduire.

„Când Și-a început activitatea de propovăduire a Evangheliei, Mântuitorul Iisus Hristos i-a îndemnat pe oameni, așa cum o făcuse și Înaintermergătorul Său, Sfântul Ioan Botezătorul, să se pocăiască, adică să-și schimbe felul de a gândi și de a viețui, curățindu-și mintea și sufletul de cugete viclene, pentru că numai cei curați cu inima Îl pot vedea duhovnicește pe Dumnezeu, împărtășindu-se de lumina dumnezeiască. Iar această lumină necreată, izvorâtă din ființa lui Dumnezeu, tocmai se pogorâse și îi învăluise pe cei prezenți la râul Iordan, în momentul în care Domnul Hristos, botezat de către Ioan, a ieșit din apă, după care Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul a dat mărturie despre minunea Teofaniei sau a arătării Preasfintei Treimi ce s-a petrecut atunci, confirmând identitatea dumnezeiască a Celui pe Care se învrednicise să-L boteze; dacă Dumnezeu-Tatăl Îl mărturisise pe Hristos drept Fiul Său Cel iubit întru Care a binevoit să mântuiască lumea (cf. Matei 3, 17), Sfântul Ioan L-a arătat și L-a prezentat contemporanilor săi pe Domnul Iisus ca fiind Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii (cf. Ioan 1, 29). Ei bine, cu această dublă mărturie, recomandare și acreditare Și-a început Mântuitorul Hristos misiunea de vestire a apropierii Împărăției lui Dumnezeu, începând cu Galileea neamurilor, acolo unde poporul ședea în întuneric și oameni de diferite etnii trăiau în ținutul și în umbra morții (cf. Matei 4, 16), dar care aveau să se împărtășească de lumina cunoștinței lui Dumnezeu, grație lucrării mesianice împlinite de Domnul Hristos. Însă, pentru aceasta, era necesar ca ei să-și deschidă inimile, să-și îndrepte viața prin fapte vrednice de pocăință și să-L primească în suflet pe Cel ce este Lumina lumii, Calea, Adevărul și Viața veșnică, adică pe Mesia, Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Cu aceste gânduri, se cuvine să purcedem și noi într-o nouă călătorie spirituală, împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, punând început bun vieții noastre în noul an calendaristic 2023 și străduindu-ne să sfințim timpul mântuirii dăruit nouă de Dumnezeu cu fapte bune și cu mai multă rugăciune pentru pace și sănătate”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Parohia Gârlași din Buzău are două lăcașuri de cult: biserica-monument istoric „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, ctitorită în anul 1780 de medelnicerul Mihai Mincu și soția sa, Maria, care va intra, în perioada următoare, într-un amplu proiect de restaurare, și paraclisul „Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului”, construit între anii 2002-2006.