Credincioșii Parohiei buzoiene Pogonele au primit duminică, 10 ianuarie 2021, binecuvântarea Arhipăstorului Buzăului și Vrancei. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul locului a explicat textul evanghelic al Duminicii după Botezul Domnului (Matei 4, 12-17), care are ca temă centrală ieșirea Mântuitorului Hristos la propovăduire.

„Evanghelia de astăzi începe cu versetul în care se spune că Iisus, după ce l-a biruit pe vrăjmașul diavol în pustiul Carantaniei, auzind că Ioan a fost întemnițat de către Irod, S-a întors în Galileea, dar n-a mai locuit în Nazaret, ci S-a stabilit în orașul Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali (cf. Matei 4, 12-13). Pentru locuitorii cetății respective, aceasta a însemnat un privilegiu extraordinar, subliniat de Sfântul Evanghelist Matei, prin citarea unui text vechi-testamentar de la Isaia (capitolul 9, versetul 1), care spune: «Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit» (Matei 4, 16). Lumina care i-a luminat pe locuitorii cetății Capernaum, risipindu-le întunericul necunoștinței de Dumnezeu, și care s-a răspândit în toată Țara Sfântă, era Însuși Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce S-a definit pe Sine, zicând: «Eu sunt Lumina lumii» (Ioan 8, 12). De remarcat că, după Botez, El Și-a început activitatea de propovăduire a Evangheliei cu aceleași cuvinte pe care le-a rostit și Sfântul Prooroc Ioan: «Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor» (Matei 4, 17). Începuse, așadar, epoca Mielului lui Dumnezeu, adică a Celui ce urma să ridice păcatele lumii; epoca Fiului lui Dumnezeu întrupat, Care a acceptat batjocură, chinuri și moartea pe cruce, pentru a-i salva pe oameni din robia păcatului și a morții. El a luat asupra Sa păcatele tuturor oamenilor și le-a șters cu sângele Său dumnezeiesc pe Crucea Golgotei. Este important de știut că și noi, cei de astăzi, trăim tot în epoca Mielului lui Dumnezeu, Care spală păcatele oamenilor, mărturisite cu sinceritate și părere de rău în Sfânta Taină a Pocăinței”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Actualul lăcaș de cult al Parohiei Pogonele a fost construit în anul 1984, pe locul unei biserici mai vechi, distrusă de cutremurul din 4 martie 1977. Începând cu anul 2012, sfântul lăcaș a intrat într-un amplu proces de consolidare și restaurare, prin înlocuirea acoperișului și realizarea unei noi picturi în tehnica frescă.