Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din cartierul buzoian Poștă și-a cinstit joi, 7 ianuarie 2021, ocrotitorul spiritual. Cu ocazia hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi, din care au făcut parte părinți consilieri eparhiali și protoieriei.

În predica adresată credincioșilor, Arhiepiscopul Ciprian a vorbit despre misiunea specială a Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul.

„Când a împlinit vârsta de 30 de ani, înțelegându-și vocația și scopul pentru care s-a născut, a părăsit pustia și, venind în apropierea râului Iordan, a început să propovăduiască oamenilor, zicând: «Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor» (Matei 3, 2), apoi îi boteza în râul Iordan, după ce-și mărturiseau păcatele. Făcea aceasta pentru că avea conștiința că el este Înaintemergătorul prezis de proorocul Isaia, cu circa 600 de ani în urmă, prin cuvintele: «Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui» (Matei 3, 3; Luca 3, 4). Dar cum avea să pregătească calea Domnului? Desigur, prin îndemnurile date oamenilor de a-și curăți sufletele, de a se elibera de păcate și gânduri rele prin actul mărturisirii în fața sa, pentru care primeau, ca semn văzut al pocăinței, botezul cu apă. Deși foarte important și superior celui iudaic, botezul său era totuși nedeplin, deoarece nu oferea iertarea păcatelor. Aceasta urma să fie împărtășită, mai târziu, prin nașterea duhovnicească «din apă și din Duh» (Ioan 3, 5), adică prin botezul creștin, săvârșit de slujitorii Bisericii lui Hristos pentru cei care, în mod conștient și liber, au primit credința mântuitoare în Dumnezeu Cel unic în ființă și întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh”, a explicat Ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcașului de cult, trecuți la cele veșnice, precum și pentru Arhiepiscopul Epifanie Norocel, cu prilejul împlinirii a 8 ani de la mutarea sa la Domnul.

Preotul paroh Marian Gegea i-a mulțumit Chiriarhului locului pentru prezența la hramul din acest an al bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Buzău și i-a oferit în dar o Sfântă Evanghelie. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a dăruit parohiei o cruce de binecuvântare.