În Duminica întâi din Post (a Ortodoxiei), 20 martie 2016, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat Sfânta Liturghie, la Catedrala arhiepiscopală Înălțarea Domnului și Sfinții Trei Ierarhi din Buzău. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Ortodoxă Mixtă Neagu Ionescu a Eparhiei.

După Sfânta Evanghelie, ierarhul a citit Scrisoarea pastorală a Sfântului Sinod, adresată clerului şi credincioşilor ortodocşi români de pretutindeni, cu prilejul sărbătorii Ortodoxiei şi al organizării colectei pentru Fondul Central Misionar.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a explicat semnificația acestei duminici, care, „de la anul 843 și până astăzi, dă mărturie despre însemnătatea dreptei credințe în viața credincioșilor Bisericii noastre. Până atunci, Biserica creștină s-a confruntat cu foarte multe tulburări, schisme și erezii, pe care, însă, le-a biruit cu rugăciunea, cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și, mai ales, cu predica faptei, care i-a caracterizat pe toți sfinții Bisericii lui Hristos: mucenici, mărturisitori, ierarhi, cuvioși și simpli creștini, din toate timpurile și din toate locurile. S-a vorbit despre iconoclasm sau iconomahie, adică despre acel curent apărut în interiorul Bisericii și promovat de puterea politică a vremii, care nega importanța spirituală a cinstirii sfintelor icoane. Timp de mai bine de 150 de ani, Biserica răsăriteană a trebuit să înfrunte această învățătură greșită și extrem de periculoasă pentru viața duhovnicească, când foarte mulți monahi, preoți și credincioși au primit cununa muceniciei, datorită mărturisirii credinței în Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, răstignit și înviat, pentru mântuirea neamului omenesc. Este important să reținem că, în icoana pictată, nu este reprezentată nicidecum dumnezeirea – care rămâne nevăzută ochilor omenești – ci chipul văzut al lui Dumnezeu Care, prin întrupare, S-a lăsat privit, auzit și pipăit de către oameni. Întruparea Fiului lui Dumnezeu în istorie stă la baza artei iconografice, fiind, totodată, temeiul cinstirii sfintelor icoane, de unde și dezvoltarea celorlalte reprezentări iconice, ale Maicii Domnului, ale sfinților îngeri și ale tuturor sfinților odrăsliți de neamul omenesc“, a precizat Întâistătătorul Eparhiei Buzăului și Vrancei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Florentin Ene, pe seama Parohiei Dâmbroca, Protoieria Buzău II, și în treapta de diacon pe tânărul absolvent de teologie Georgian Chioreanu, pe seama Catedralei arhiepiscopale Înălțarea Domnului din Buzău.