„Dacă vrei să ți se ierte datoriile față de Dumnezeu, să ierți și tu din inimă, nu numai cu buzele, pe aproapele tău care ți-a greșit”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți duminică, 23 august 2020, la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Buzău. Ierarhul locului a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de trei preoți și doi diaconi, în lăcașul de cult din incinta Centrului Eparhial, apoi a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a 11-a după Rusalii (Matei 18, 23-35), care ne prezintă Pilda datornicului nemilostiv.

„În această parabolă, Mântuitorul Hristos ni-L descoperă pe Dumnezeu-Tatăl, Cel bun, milostiv și iertător, Care ne iubește, în pofida greșelilor de multe feluri pe care le săvârșim în fiecare ceas. Însă Părintele ceresc este înțelegător față de neputința umană, atunci când omul se pocăiește, când își exprimă părerea de rău pentru păcate și hotărăște să se îndrepte, punând început bun vieții sale. În astfel de circumstanțe, îi iartă toate datoriile față de El, acumulate de-a lungul vieții. Vă puteți întreba: Ce datorii avem noi față de Dumnezeu și cât de mari pot fi ele? Ei bine, să ne amintim în primul rând faptul că El ne-a dăruit viața; existența noastră biologică nu se datorează nouă, ci lui Dumnezeu, prin voia Căruia am venit dintru neființă la ființă. Și atunci, nu trebuie să ne simțim datori față de Dumnezeu pentru diferitele daruri oferite tuturor necondiționat? Așadar, de vreme ce am primit de la El viață, sănătate și multe alte daruri speciale sau harisme, avem datoria să le cultivăm și să le valorificăm pentru progresul nostru spiritual, pentru întâlnirea cu Dumnezeu în rugăciune, deoarece scopul vieții noastre este dobândirea asemănării cu El”, a afirmat Chiriarhul.

Înaltpreasfinția Sa a mai subliniat că fiecare dintre noi se regăsește în postura datornicului nemilostiv și nerecunoscător.

„Toți avem datorii față de Dumnezeu, care ne pot fi iertate dacă ne rugăm Lui cu stăruință, cu credință, cu nădejde și dacă procedăm și noi în raport cu aproapele nostru, așa cum procedează El față de noi. De ce Mântuitorul Iisus Hristos a pus pe seama celui de-al doilea slujitor o datorie atât de mică, de 100 de dinari? Pentru a arăta că datoriile față de semenii noștri – greșelile, supărările, jignirile pe care ni le provocăm unii altora – sunt mici comparativ cu datoriile noastre față de Dumnezeu. De aceea, dacă vrei să ți se ierte datoriile față de Dumnezeu, să ierți și tu din inimă, nu numai cu buzele, pe aproapele tău care ți-a greșit. Acesta este principiul sfânt enunțat de Hristos Domnul în Rugăciunea Domnească: «Și ne iartă nouă greșealele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri» (Matei 6, 12). Vedeți cum condiționăm noi înșine iertarea lui Dumnezeu față de noi de iertarea pe care o acordăm aproapelui nostru? Această rugăciune a fost formulată de Însuși Fiul lui Dumnezeu; El ne-a învățat cum să ne rugăm. Rugăciunea «Tatăl nostru» cuprinde tot ceea ce este necesar ca să ne situăm în postura omului împăcat cu sine însuși, cu Dumnezeu și cu semenii”, a explicat Arhipăstorul Buzăului și Vrancei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Constantin-Ciprian Acsente, absolvent de Teologie Pastorală, pe seama Catedralei Voievodale din Buzău.