În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne), 6 martie 2016, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Sfântul Apostol Andrei din municipiul Buzău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți la slujbă, ierarhul a arătat că, la cea de-a doua venire a Sa, Mântuitorul Iisus Hristos ne va judeca și răsplăti după faptele noastre.

„Urmărind cu mintea, în fiecare an, tabloul înfricoșător al Judecății universale prezentat în pericopa evanghelică a acestei duminici, ne cutremurăm la gândul că ne-am putea situa în ceata celor îndepărtați de la moștenirea Împărăției cerurilor, pe care Dumnezeu Tatăl ne-a pregătit-o încă de la întemeierea lumii. Ceea ce se va întâmpla atunci, la sfârșitul istoriei, ne este sugerat într-o manieră artistică de excepție, în pictura exterioară de pe peretele nordic al Mănăstirii Voroneț. Inspirați de cuvintele profetice ale Mântuitorului din cuvântarea eshatologică, rostită înaintea Sfinților Săi ucenici pe Muntele Măslinilor, pictorii români anonimi au făcut dovada unei autentice teologhisiri în imagini, arătând modul în care se va face Judecata cea de obște, la sfârșitul veacurilor. Mântuitorul Hristos, venind pe norii cerului, înconjurat de sfinții Săi îngeri, va ședea ca Împărat pe tronul slavei Sale, având de-a dreapta pe Sfânta Fecioară Maria, iar de-a stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul. În fața Lui, se va afla Sfânta Evanghelie, care cuprinde cuvântul Său dumnezeiesc, împărtășit oamenilor, prin propovăduirea Sfinților Apostoli și a urmașilor acestora. În funcție de  modul în care a fost împlinită porunca iubirii aproapelui, concretizată în fapta de milostenie, se va face evaluarea fiecăruia dintre pământeni,  după care vor primi răsplata cuvenită. Dintr-un cuvânt al Mântuitorului, relatat de Sfântul Evanghelist Ioan, știm că Dumnezeu-Tatăl «I-a dat Fiului Său puterea de a face judecata, pentru că este Fiul Omului» (Ioan 5, 27), dar, până la urmă, judecata aceasta va fi făcută, de fapt, de conștiința noastră, pe care Hristos, nemitarnicul Judecător, o va lumina într-atât, încât nu vom putea justifica, în nici un fel, greșelile și păcatele săvârșite. Atunci, filmul vieții fiecăruia dintre noi se va derula înaintea ochilor tuturor, cu tot ceea ce am făptuit pe pământ, bun sau rău, iar conștiința luminată de harul lui Dumnezeu va fi aceea care ne va condamna sau ne va da speranța fericirii veșnice, în Împărăția cerurilor.

Mântuitorul a precizat că, la judecata cea din urmă, se vor prezenta toate neamurile pământului, ceea ce înseamnă că faptele omului vor fi evaluate, nu numai la judecata particulară, care are loc îndată după despărțirea sufletului de trup, prin moartea biologică, cât și la judecata universală, când sufletul se va uni cu trupul înviat din morți, iar persoana umană întreagă va fi judecată în funcție de ceea ce a realizat, în interiorul neamului din care face parte. Se spune, de altfel, în Apocalipsă, că fiecare neam va merge la judecată cu slava lui (cf. Apocalipsa 21, 24-26), adică i se va cere socoteală pentru ceea ce a realizat pentru binele obștesc, cum ar fi, de pildă, întemeierea de spitale, școli, biserici și alte așezăminte cu valoare socială, culturală sau educațională, care constituie slava unui neam“, a spus Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a prezentat enoriașilor pe părintele Ioan-Radu Vintilă, noul preot coslujitor la Parohia Sfântul Apostol Andrei, care îndeplinește și responsabilitatea de consilier eparhial.

De asemenea, fostul preot paroh, Iulian Negoiță, a primit o icoană cu Maica Domnului, în semn de apreciere pentru întreaga sa activitate, desfășurată în cei 43 de ani de slujire preoțească.