În ziua pomenirii Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie, Mitropolitul Moldovei, miercuri, 22 septembrie 2021, Mănăstirea Brazi din județul Vrancea și-a cinstit ctitorul și ocrotitorul spiritual. Cu prilejul hramului, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al așezământului monahal, după care a sfințit noul sediu al Protoieriei Panciu, construit între anii 2019-2021.

Mii de credincioși din întreaga Eparhie și din alte zone ale țării, alături de obștea de maici a Mănăstirii Brazi, au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, împreună cu un sobor de 15 ieromonahi, preoți și diaconi, din care au făcut parte părinți consilieri eparhiali, protoierei, precum și alți clerici invitați. În continuare, s-a săvârșit o slujbă de pomenire pentru ctitorii și viețuitorii așezământului călugăresc, mutați la Domnul. Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a evocat viața Sfântului Teodosie, martirizat de tătari în anul 1694.

„În fiecare epocă istorică, pe bolta Bisericii creștine, au apărut chipuri luminoase de ierarhi, așa cum, în secolul al XVII-lea, a strălucit Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie. Acest mare sfânt a odrăslit pe meleagurile în care locuiți frățiile voastre. Aici s-a nevoit, aici a cultivat virtuțile creștine și tot aici și-a dat sfârșitul, mărturisindu-L pe Hristos, într-o vreme de mari încercări pentru Țara Moldovei și pentru Țara Românească, din pricina deselor invazii turcești și tătărești. Dar Sfântul Teodosie și mulți alți cuvioși, preoți, mărturisitori nu s-au înfricoșat niciodată de amenințările care planau asupra lor. Desigur, sufereau și erau mâhniți de ceea ce trebuiau să trăiască, însă erau puternic ancorați în credința lor dreaptă și sfântă în Mântuitorul Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic, Capul Bisericii, Cel care cârmuiește corabia mântuitoare a Bisericii Sale luptătoare de pe pământ. Prin urmare, ei au înțeles să-și împlinească în literă și în duh misiunea pe care Dumnezeu a încredințat-o slujitorilor Bisericii. Așa se face că, atât în mănăstire, unde a plecat încă din tinerețe, ca să-și închine viața lui Hristos, cât și ulterior, în demnitățile de preot, de stareț, de episcop la Rădăuți și la Roman, apoi de mitropolit al Moldovei, Sfântul Teodosie s-a dăruit totalmente Arhiereului Hristos, slujind Biserica Sa cu multă râvnă și devotament și mărturisind dreapta credință cu demnitate și fermitate”, a spus Chiriarhul.

Ca și în anii precedenți, racla cu moaștele Sfântului Teodosie a fost așezată spre închinare în baldachinul din fața altarului de vară.

După oficierea slujbelor dedicate hramului Mănăstirii Brazi, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a sfințit noul sediu al Protoieriei Panciu, în prezența consilierilor și inspectorilor eparhiali, a protoiereilor, a preoților din protopopiat, a autorităților locale și a persoanelor care au ajutat la construirea și dotarea imobilului.

La finalul rânduielii de sfințire, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei i-a felicitat pe toți cei implicați în realizarea acestui proiect.

„Cel care a dat viață unui astfel de proiect, ostenindu-se zi și noapte, a fost părintele protoiereu Cristinel Popa, însă nu a făcut-o singur, ci împreună cu frățiile voastre, preoții din Protoieria Panciu. Mărturisesc aici, în fața tuturor, că am fost profund impresionat de receptivitatea de care ați dat dovadă și pentru faptul că i-ați stat alături în fiecare etapă a construirii acestui edificiu bisericesc. Acum, după ce au trecut micile probleme pe care le-ați întâmpinat cu toții, dar simțite îndeosebi de părintele protoiereu, este bine să uităm toate acele neajunsuri și să ne bucurăm împreună, pentru că bucuria pe care o trăiești atunci când admiri o lucrare frumoasă – sfințită și inaugurată oficial – copleșește toate sentimentele mai puțin plăcute, trăite până în momentul respectiv. Așadar, ziua de 22 septembrie 2021 este una istorică; va rămâne înscrisă în inimile frățiilor voastre pentru totdeauna și merită să vă bucurați, să vă simțiți împliniți și mulțumiți sufletește, întrucât Dumnezeu v-a învrednicit să realizați o asemenea lucrare”, a afirmat Ierarhul.

Înaltpreasfinția Sa i-a oferit părintelui protoiereu Cristinel Popa Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” și Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău”. De asemenea, Chiriarhul locului i-a acordat stavroforei Eusebia Tașcă – stareța Mănăstirii Brazi, Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie”, iar domnului Nicolai Mărăscu –  primarul orașului Panciu, și preoților care au contribuit substanțial la ridicarea sediului Protoieriei Panciu (pr. Florin Ciovîrtă – Parohia Muncelu, pr. Ștefan Aga – Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Panciu, pr. Neculai Strat – Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Adjud, pr. Vasile Pralea – Parohia „Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie” din Adjud, pr. Gheorghe Mușat – Parohia Homocea I, pr. Gheorghe Miron – Homocea II, pr. Culiță Ichim – Parohia Negrilești) le-a dăruit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava”.

Noul edificiu a fost construit între anii 2019-2021, pe locul clădirii vechi, care nu mai corespundea cerințelor actuale. Lucrările s-au efectuat prin strădania și cu purtarea de grijă a părintelui protoiereu Cristinel Popa, cu sprijinul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, al Secretariatului de Stat pentru Culte, al parohiilor și mănăstirilor.

Astăzi, sediul Protoieriei Panciu se prezintă în conformitate cu misiunea pastoral-misionară, demnitatea și importanța pe care le are, fiind un reper pentru toate unitățile de cult din cuprinsul ei.

Din punct de vedere administrativ, Protoieria Panciu cuprinde 81 de parohii și 6 mănăstiri, având un număr de 201 angajați, dintre care 87 sunt preoți și 114 reprezintă personal neclerical.