Duminică, 27 noiembrie 2016, a fost zi de mare sărbătoare și bucurie duhovnicească pentru credincioşii Parohiei Simileasca din municipiul Buzău, care au participat în număr mare la sfinţirea picturii bisericii lor, cu hramurile Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei. În continuare, ierarhul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie, precum şi Parastasul pentru ctitorii, slujitorii şi binefăcătorii locaşului de cult, mutaţi la Domnul. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul al Eparhiei.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a explicat înțelesurile pericopei evanghelice din Duminica a 30-a după Rusalii, care ne-a relatat întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu un dregător bogat (cf. Luca 18, 18-27).

„Sfântul Vasile cel Mare a fost el însuşi bogat, dar când a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, datorită educaţiei primite în familie, desăvârşită ulterior la şcolile vremii, s-a detaşat totalmente de bogăţiile moştenite, pe care le-a împărţit săracilor, după care a întemeiat diverse aşezăminte sociale, dedicându-se, trup şi suflet, slujirii lui Dumnezeu, prin slujirea aproapelui. Şi-a asumat crucea vieţii, aşa cum Mântuitorul Hristos îl îndemnase şi pe dregătorul din Evanghelia de astăzi şi cum ne-a îndemnat pe toţi, când a spus: «Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie» (Marcu 8, 34).

Cel ce nu are înţelepciunea de a gestiona bogăţia cum se cuvine, mulţumind lui Dumnezeu că i-a dăruit-o şi împărţind-o cu săracii, aceasta devine o piedică în calea propăşirii spirituale a omului. De aceea, Mântuitorul, văzându-l pe dregătorul bogat întristat, a meditat cu voce tare în faţa ascultătorilor Săi, spunând: «Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăţia lui Dumnezeu!» (Luca 18, 24). N-a afirmat că nu vor intra, ci că le va fi foarte greu să atingă un astfel de ţel. Aceasta nu înseamnă că cei săraci se vor mântui, în mod automat, moştenind Împărăţia lui Dumnezeu. Au fost, sunt şi vor fi oameni bogaţi care au ştiut să administreze cu înţelepciune bunurile dăruite lor de Dumnezeu, fie construind o şcoală, o biserică sau o cantină socială, iar unii ca aceştia au ajuns în Rai. Dar tot atât de adevărat este faptul că mulţi oameni săraci nu vor gusta bucuria şi fericirea din Împărăţia cerurilor, pentru că, în starea lor de sărăcie, ajung să cârtească împotriva lui Dumnezeu şi să-l invidieze pe cel ce posedă bogăţii.

Aşadar, bogăţia în sine nu este un păcat; ea este neutră din punct de vedere moral. Important este modul în care ne raportăm la bogăţie, cum Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru ea şi cum vom reuşi să o investim în săraci, pentru că, atunci când o împarţi cu cei nevoiaşi – spune Sfântul Ioan Gură de Aur – bogăţia trecătoare se transformă în comoară nestricăcioasă, în ceruri“, a subliniat Întâistătătorul Eparhiei Buzăului şi Vrancei.

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh, Costin Bogdan Botea, a primit rangul de iconom stavrofor, în semn de apreciere a eforturilor depuse pentru renovarea sfântului locaş.

Biserica Parohiei Simileasca a fost construită în anul 1842. Locaşul de rugăciune a trecut, în ultimii trei ani, prin ample lucrări de consolidare şi înfrumuseţare, care au culminat cu restaurarea picturii de către Pr. Petre Braşoveanu din Buzău.