În Duminica a 6-a după Rusalii, 24 iulie 2022, la Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de opt preoți și diaconi.

În omilia rostită, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic duminical (Matei 9, 1-8), care ne înfățișează vindecarea slăbănogului din Capernaum de către Mântuitorul Iisus Hristos.

„Nimeni nu poate simți în sufletul său durerea celuilalt; cel mult o intuiește, dar nu-i poate cuantifica intensitatea. Dacă am avea cu adevărat conștiința apartenenței la trupul eclezial al lui Hristos, ar trebui să simțim toți durere în suflet, atunci când unul dintre frații noștri întru credință s-a poticnit sub povara ispitelor, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: «Dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună» (I Corinteni 12, 26). Mântuitorul Hristos, Capul nevăzut al Bisericii, este Cel Care suferă totdeauna pentru noi, când săvârșim păcatul și nu ne străduim să căutăm leac pentru boala sufletului. De aceea, ne îndeamnă, ca și pe slăbănogul din Evanghelie, să îndrăznim a-I cere ajutorul în necaz și suferință, pentru că îndrăznirea, motivată de credință și pocăință, Îl poate înduioșa pe Domnul Hristos să ne ofere și nouă tămăduirea sufletului și a trupului. Pentru aceasta, se cuvine să reflectăm cu multă responsabilitate asupra identității noastre de creștini, adică de fii ai Celui Preaînalt, întrucât am fost înfiați de Părintele ceresc prin jertfa unicului Său Fiu, în numele Căruia putem să ne adresăm Lui cu apelativul de «Tatăl nostru», ceea ce înseamnă că toți suntem frați între noi. Și după cum Tatăl Îi împărtășește Fiului Său iubire, prin Duhul Sfânt, tot astfel Își revarsă iubirea și milostivirea Sa și asupra noastră, întrucât suntem frații mai mici ai lui Hristos”, a explicat Părintele Arhiepiscop Ciprian.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei Arhiepiscopale din Buzău.