În fiecare an, în ziua de 22 septembrie, Mănăstirea vrânceană Brazi îşi sărbătoreşte ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei a organizat, în perioada 21-22 septembrie 2015, mai multe manifestări culturale şi duhovniceşti dedicate hramului aşezământului monahal din oraşul Panciu.

Simpozion închinat Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

Luni, 21 septembrie, la Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focşani, a avut loc simpozionul intitulat Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului – dascăl al rugăciunii şi mare păstor de suflete. Evenimentul a fost prezidat de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei. În cadrul simpozionului, au conferenţiat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti: Pr. Conf. Dr. Gheorghe Holbea –Personalitatea Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, în cadrul spiritualităţii ortodoxe româneşti; Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu – Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului şi viaţa monahală athonită; Diac. Prof. Dr. Ioan Caraza – Slujire şi duhovnicie în spiritualitatea Sfântului Ioan Gură de Aur; Arhim. Asist. Dr. Chiril Lovin – Temeiurile canonizării Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului.

„Era nevoie să reflectăm, astăzi, la modul în care şi-au trăit viaţa marii cuvioşi şi mărturisitori ai credinţei creştin-ortodoxe de pe meleagurile româneşti, îndeosebi vrâncene şi buzoiene, întrucât poporul român are nevoie de rugăciune mai mult ca oricând, aflându-se în faţa multor provocări pe care le presupune societatea românească actuală. Prin urmare, a medita la modul în care şi-au trăit viaţa în mănăstiri şi i-au povăţuit pe monahi, dar şi pe credincioşii comunităţilor din această zonă, părinţi precum Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, este un lucru extrem de important atât pentru preoţii de parohie sau pentru cei din mănăstiri, cât şi pentru credincioşi, în general. Nădăjduim că cei ce au ascultat referatele susţinute de părinţii profesori de la Bucureşti s-au întors mai îmbogăţiţi acasă şi mai motivaţi pentru a spori, cu adevărat, în rugăciunea atât de necesară sănătăţii spirituale a poporului român“, a declarat Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian.

La final, a fost lansat şi volumul Paşi întru lumină, semnat de Pr. Alexandru Pripon, secretar eparhial.

Simpozionul a fost organizat de Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, cu sprijinul Protoieriilor Focşani I şi Focşani II, în contextulAnului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii.

Concert extraordinar de muzică bizantină, la Focşani

Grupul psaltic „Sfântul Ioan Damaschin“ al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei a susţinut, luni seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Focşani, un concert extraordinar de muzică bizantină. Invitaţi de onoare au fost binecunoscuţii protopsalţi: arhimandritul Nikodimos Kabarnos şi monahia Mariam Skorda, din Grecia. Concertul, la care a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, a adunat sute de iubitori de muzică bizantină, majoritatea dintre ei veniţi să-i asculte pentru prima dată pe cei doi mari interpreţi ai muzicii bisericeşti.

Trăiesc o mare bucurie, alături de dumneavoastră,  întrucât a fost posibil să ne întâlnim în această sală şi să audiem cu toţii cântări bisericeşti ortodoxe bizantine, în interpretarea corului nostru bizantin «Sfântul Ioan Damaschin», dar, îndeosebi, a părintelui arhimandrit Nikodimos Kabarnos şi a monahiei Mariam Skorda. Preacuvioşiile lor au vorbit prin cântare. Dumnezeu i-a înzestrat cu daruri deosebite, iar ei au înţeles – de vreme ce le-au descoperit la timp – să le cultive şi să muncească pentru a le pune în valoare, spre bucuria şi folosul lor sufletesc, dar mai ales al celor care îi ascultă. Au fost şi sunt invitaţi în multe ţări ortodoxe, unde au concertat, au încântat multe inimi, au sensibilizat pe mulţi oameni şi i-au determinat, măcar pentru o oră sau două, să uite de problemele cotidiene, să-şi îndrepte mintea spre Dumnezeu şi să îşi dea seama cât de frumoasă este viaţa pe care ne-a dăruit-o Părintele ceresc, cât de frumoasă este creaţia Lui, de care trebuie să avem grijă şi pe care îngrijind-o, Îl slăvim, în acelaşi timp, pe Dumnezeu. În toate cântările pe care le-aţi auzit se aduce imn de doxologie, de slavă, Marelui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor“, a spus Întâistătătorul Eparhiei de la Curbura Carpaţilor.

Programul a fost unul variat şi a cuprins o serie de compoziţii psaltice din repertoriul grecesc şi românesc.

Mănăstirea Brazi şi-a cinstit ocrotitorul

Mănăstirea Brazi s-a aflat, marţi, 22 septembrie, în sărbătoare. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, în biserica mare a mănăstirii, cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie“. Din soborul de preoţi şi diaconi a făcut parte şi arhimandritul Nikodimos Kabarnos, iar monahia Mariam Skorda a cântat la strană, alături de Grupul psaltic „Sfântul Roman Melodul“. În continuare, s-a săvârşit slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii locaşului monahal.

La sfintele slujbe au participat numeroşi credincioşi, care s-au închinat la moaştele Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie, aşezate spre cinstire în baldachinul din apropierea bisericii.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a evocat viaţa şi activitatea Sfântului Teodosie, care şi-a dedicat întreaga viaţă Bisericii şi apărării dreptei credinţe, îndemnându-i pe cei prezenţi să-i urmeze exemplul.

„Moaştele Sfântului Teodosie îi aşteaptă pe toţi bunii creştini să se închine şi să-şi aducă prinosul lor de cinstire, fiind convinşi că el mijloceşte înaintea Tronului ceresc, împreună cu Maica Domnului, stareţa oricărei mănăstiri, fie de călugăriţe, fie de călugări. Nu este puţin lucru să vă aflaţi sub ocrotirea unui sfânt, ale cărui moaşte au fost proslăvite şi rânduite spre închinare şi spre cinstire. Nu toate bisericile şi mănăstirile deţin astfel de odoare de mare preţ, cum sunt moaştele unui sfânt sau icoanele făcătoare de minuni. Acestea sunt lucruri importante şi foarte folositoare pentru viaţa noastră duhovnicească. Ce aşteaptă, însă, sfinţii de la noi este să conştientizăm identitatea de creştini, să cunoaştem în ce constă credinţa strămoşească, pe care ei au propovăduit-o şi au apărat-o cu preţul vieţii, pe care au lăsat-o moştenire şi faţă de care noi avem datorii imense înaintea lui Dumnezeu, a poporului român şi a urmaşilor. Este nevoie să ne rugăm mai mult şi să conştientizăm pericolul care ne paşte în vremurile acestea grele“, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Stavrofora Eusebia Taşcă, stareţa Mănăstirii Brazi, a oferit chiriarhului locului şi arhimandritului Nikodimos Kabarnos câte o icoană a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar monahiei Mariam Skorda o icoană a Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie. De asemenea, o icoană a Sfântului Teodosie a primit şi primarul oraşului Panciu, Iulian Nica.

Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie a trăit în secolul al XVII-lea, fiind pentru scurt timp Episcopul Rădăuţilor, apoi al Romanului, precum şi Mitropolit al Moldovei. Proclamarea oficială a canonizarii sale s-a făcut în data de 5 octombrie 2003. Legendele spun că pe locul Mănăstirii Brazi a fost schitul unui sihastru, călugărul Gheorghe, încă de pe vremea domnitorului Ştefan cel Mare, respectiv la sfârşitul anilor 1400, începutul anilor 1500. Documentele nu atestă, însă, această localitate decât în secolul al XVII-lea.