Duminică, 10 martie 2024, s-au împlinit 11 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian ca Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei. Momentul aniversar a fost marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala Unirii din Focșani, aflată sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva, de către Înaltpreasfinția Sa, împreună cu pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, pr. prof. Cristian-Marius Dima, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, pr. Valentin-Bogdan Ene, consilier eparhial, părinți protoierei și stareți, precum și slujitorii lăcașului de cult. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Mixtă a Catedralei focșănene, dirijată de diac. prof. Ionuț Drilia.

La eveniment au participat: dl Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte, dl Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea, dl Ionel Cel-Mare, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vrancea, după trecerea la cele veșnice a dlui Cătălin-Dumitru Toma, dl Cristi-Valentin Misăilă, primarul municipiului Focșani, membri ai Administrației eparhiale, clerici și numeroși credincioși.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul locului a tâlcuit fragmentul evanghelic duminical (Matei 25, 31-46), care ne prezintă Înfricoșătoarea Judecată.

„La sfârșitul lumii, când va avea loc Judecata cea de obște, criteriul după care vor fi evaluați oamenii, respectiv faptele lor, este cel al iubirii. Aceasta înseamnă iubirea: să te dăruiești celuilalt, să împlinești în primul rând faptele bune care sunt la îndemână, iar Mântuitorul Iisus Hristos le enumeră: să dai hrană celui flămând sau un pahar cu apă celui însetat, să oferi o haină din prisosul tău celui lipsit, să îl primești în casa ta pe cel care nu are unde să se adăpostească, să îl cercetezi pe cel în suferință – internat în spital sau acasă – și, de asemenea, să îl cercetezi pe cel care se află în închisoare, privat de libertate. Atunci când faci aceste lucruri, aduci mare mângâiere persoanelor respective, și Hristos Domnul Se bucură. Cei de-a dreapta Judecătorului, nedumeriți, Îl vor întreba atunci, anticipează Mântuitorul Hristos: «Când am făcut noi toate acestea?» (cf. Matei 25, 37-39), dar Judecătorul le va răspunde: «Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut» (Matei 25, 40). Iată că la Judecată se află și cei cărora le-am făcut sau nu le-am făcut bine. Pe ei îi identifică Mântuitorul cu «frații Săi mai mici». Indiferent cât de umilă este starea lui socială, deducem că Hristos stă ascuns în sufletul fiecărui om, inclusiv în al celui pe care alegem uneori să îl neglijăm când îl vedem în nevoie”, a subliniat Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

La final, pr. vicar Marian Gegea a rostit un cuvânt în care a reliefat binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra Înaltprea­sfințitului Părinte Ciprian în cei 11 ani de arhiepiscopat, dăruindu-i, în numele Administrației eparhiale, o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos – Păstorul cel bun și un frumos aranjament floral.

„Puterea slujitorului de a-și păstori bine turma încredințată vine din legătura sa cu Păstorul cel bun (Ioan 10, 11-14). Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să rămânem în grija păstorului, ascultând glasul lui. Să privim cu recunoștință la lucrarea lui Dumnezeu înfăptuită prin Părintele nostru Arhiepiscop Ciprian, după mai mult de un deceniu de slujire în Eparhia Buzăului și Vrancei, și să fim încredințați toți că, ascultând de mai-marii noștri și supunându-ne lor, împlinim misiunea Bisericii, deoarece ei priveghează pentru sufletele noastre, având să dea seama de ele în fața lui Dumnezeu, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel (Evrei 13, 17). La acest ceas aniversar și cu ocazia prăznuirii Sfântului Mucenic Ciprian, un sfânt al Bisericii noastre din veacul al III-lea, în numele clericilor, monahilor și credincioșilor pe care Dumnezeu Vi i-a încredințat spre păstorire, Vă dorim ani mulți și binecuvântați, cu sănătate și împliniri, călăuzindu-ne pașii spre mântuire cu aceeași jertfelnicie cu care ați făcut-o și până acum!”, a spus vicarul administrativ eparhial.

Părintele Arhiepiscop Ciprian a adresat mulțumiri colaboratorilor de la Centrul Eparhial și părinților protoierei, apreciind că aceștia îi sunt de un real sprijin în activitatea sa pastorală și administrativ-gospodărească, dar și reprezentanților Secretariatului de Stat pentru Culte, ai autorităților județene și locale, întrucât au înțeles necesitatea unei cooperări firești atunci când este vorba de Biserică.