9 absolvenți de Teologie Pastorală, care doresc să ocupe un post clerical vacant în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, au susținut miercuri, 16 octombrie 2019, examenul de capacitate preoțească. Candidații s-au prezentat la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, unde au fost evaluați de o comisie de specialitate, formată din consilieri eparhiali și profesori de la Seminar.

Examenul a constat dintr-o probă scrisă, la Teologie Dogmatică, și una orală, în cadrul căreia au fost verificate cunoștințele din mai multe discipline: Omiletică și Catehetică, Teologie Liturgică, Teologie Pastorală, Muzică bisericească, Drept canonic și Administrație parohială. Cele două probe de concurs au fost precedate de un test psihologic eliminatoriu.

Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7,00. Acest examen are valabilitate un an de zile pentru candidații care obțin media sub 9,00 și doi ani pentru cei care obțin cel puțin media 9,00.