„Puterea lui Dumnezeu se manifestă în împrejurări concrete ale vieții, chiar și atunci când omul nu mai are nici o speranță”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în predica rostită duminică, 24 mai 2020, în Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Râmnicu Sărat. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în vecinătatea bisericii parohiale.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul locului a evidențiat înțelesurile fragmentului evanghelic al Duminicii a 6-a după Paști (Ioan 9, 1-38), care ne prezintă vindecarea orbului din naștere.

„Mântuitorul Iisus Hristos a dorit să pună în contrast orbirea fizică a acelui om sărman cu orbirea sufletească a fariseilor și cărturarilor din vremea aceea și dintotdeauna, care, deși vedeau cu ochii trupești, s-au dovedit neputincioși a vedea cu ochii lăuntrici sau cu ochii minții, tocmai pentru că nu aveau credință. Mai mult decât atât, cei necredincioși sunt, în general, oameni stăpâniți de invidie, răutate și chiar ură, față de cei credincioși, răbdători, harnici și  iubitori de semeni. De altfel, scopul prezenței noastre, aici, este acela de a ne bucura și de a ne împărtăși în chip tainic, dar real, de darurile lui Dumnezeu, invizibile pentru ochii fizici, dar văzute și simțite cu ochii minții, adică prin credință”, a reliefat Arhipăstorul Buzăului și Vrancei.

Pornind de la definiția dată de Sfântul Apostol Pavel credinței: „încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor celor nevăzute” (Evrei 11, 1), Chiriarhul a amintit că „cei care s-au aflat în jurul Mântuitorului Hristos, în frunte cu Sfinții Săi Ucenici, au fost martorii multor minuni săvârșite de El, încât au ajuns nu doar să creadă, ci chiar să aibă certitudinea că Domnul Iisus nu era un simplu învățător sau prooroc, ci Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe Care L-au mărturisit cu convingere, mai întâi Sfântul Apostol Petru, apoi și ceilalți Apostoli, trimiși la propovăduire”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

De asemenea, Părintele Arhiepiscop Ciprian a menționat că orbul vindecat a devenit un mărturisitor al lui Hristos.

„Evanghelia de astăzi ne vorbește în mod deosebit despre puterea lui Dumnezeu, care se manifestă în împrejurări concrete ale vieții, chiar și atunci când omul nu mai are nici o speranță. Nici nu-i trecuse prin minte orbului din Ierusalim că ar putea să apară cineva în viața lui, pentru a-i oferi ceea ce nu-i putea dărui nimeni dintre oameni: darul vederii. Iată că Dumnezeu Însuși, Creatorul universului și al omului, l-a căutat în mod special pe acest nefericit, pentru a-i restaura integritatea fizică, dăruindu-i ceea ce-i lipsea. Din nefericire, acei farisei, punând la îndoială rezultatul evident al actului vindecător, au dovedit că erau mai bolnavi decât orbul vindecat. Însă necredința și învârtoșarea inimii lor nu l-au putut îndepărta pe cel miluit de Binefăcătorul său. Exclus din comunitate, fostul orb a fost cercetat pentru a doua oară de către Mântuitorul Hristos, Care Și-a dezvăluit identitatea Sa dumnezeiască (cf. Ioan 9, 35). Cu ochii minții, orbul Îl «văzuse» pe Hristos în lucrarea pe care Acesta o săvârșise asupra lui, când i-a redat vederea; acum însă L-a văzut și cu ochii fizici. Copleșit de cuvintele Domnului: «L-ai și văzut (pe Fiul lui Dumnezeu)! Și Cel ce vorbește cu tine, Acela este» (Ioan 9, 37), orbul vindecat și-a mărturisit cu toată convingerea credința sa în Dumnezeu, întemeiată acum și pe vederea cu propriii ochi, spunând: «Cred, Doamne. Și s-a închinat Lui» (Ioan 9, 38); o mărturisire și un gest de dăruire, cu smerenie și recunoștință, Celui Care i-a luminat și ochii minții, pentru a pricepe tainele lui Dumnezeu. Iată cum, prin câteva cuvinte, un om simplu, desconsiderat, marginalizat și disprețuit de mai-marii poporului evreu, a devenit, peste veacuri, un veritabil dascăl al credinței și al răbdării în suferință, virtuți pentru care Hristos Domnul l-a răsplătit și cu darul vederii duhovnicești, a subliniat Ierarhul.

Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, părintele Cristian-Mihail Iordache – slujitor la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Râmnicu Sărat, a primit rangul onorific de iconom stavrofor. Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a oferit răspunsurile la strană.