Duminica a 6-a după Sfintele Paşti – a Orbului din naştere –, a fost prilej de sărbătoare pentru credincioşii din localitatea buzoiană Unguriu. Sfânta Liturghie de la biserica parohială cu hramul „Sfinţii Voievozi“ a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul de la Buzău a explicat pericopa evanghelică a duminicii: „Prin minunea vindecării orbului din naştere, Mântuitorul a dovedit îndată, ceea ce afirmase odinioară, că El este «Lumina lumii» (Ioan 8, 12). Hristos este Acela Care ne luminează mintea şi sufletul, ne ajută să ajungem la cunoştinţa adevărului. Din Sfânta Scriptură a intrat şi în vorbirea populară acea sintagmă, când am înţeles un lucru: Acum m-am luminat, mi s-a luminat mintea, pentru că am înţeles ceea ce părea de neînţeles. De atunci până astăzi şi până la sfârşitul veacurilor, oamenii au nevoie de lumină, dar nu numai de lumina de la soare – lumină creată, pentru că însuşi soarele este creat –, ci mai ales de lumina interioară, care pătrunde în suflete, lumina harului Sfântului Duh, ce se revarsă asupra omului credincios, cinstitor de Dumnezeu“.

După încheierea Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat casa praznicală din imediata vecinătate a lăcaşului de cult, aşezământ social-filantropic ridicat prin strădania preotului paroh, Constantin Teşcan, care a fost sprijinit de enoriaşi.

Biserica Parohiei Unguriu a fost construită în perioada 1941-1943, pe locul alteia mai vechi, de la începutul secolului al XIX-lea.