Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a oficiat prima Liturghie în Catedrala Mântuirii Neamului împreună cu Patriarhul Daniel, în continuarea momentului istoric al sfințirii ei, în contextul împlinirii a o sută de ani de la Marea Unire.

Din soborul slujitor au făcut parte Mitropolitul Hrisostom de Patra, dar și alți arhierei din Biserici Ortodoxe surori și majoritatea ierarhilor români, în total 60 de arhierei.

Aproximativ 2.000 de invitați au participat la slujbă în interiorul Catedralei și alte câteva zeci de mii, în apropierea lăcașului de cult, printre care s-au aflat și peste 4.000 de clerici și credincioși din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Între invitații oficiali au fost prezenți premierul României, Viorica Dăncilă, Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, și alți reprezentanți ai autorităților centrale.

„Să lucrăm pentru zidirea și sfințirea Bisericii vii”

În predica rostită după citirea Sfintei Evanghelii, Sanctitatea Sa a evidențiat frumusețea și măreția noului lăcaș de cult național, dar și greutățile, și piedicile „vrăjmașului” care au făcut ca acesta să se înalțe abia la o sută de ani de la Marea Unire.

„Este adevărat că, în cursul anumitor etape ale strădaniilor neobosite depuse pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului, s-a creat impresia că ridicarea acesteia este imposibilă”, a spus Patriarhul Ecumenic.

„Dar, frățiile voastre, ați avut credință statornică și nezdruncinată în atotputernicia și împreună-lucrarea lui Dumnezeu. Ați avut fierbinte dragoste față de El și de Biserica Lui. Ați avut nădejde tare că preaputernica dreaptă a Celui Preaînalt avea să vină, negreșit, în ajutorul strădaniilor sfinte la care nu ați renunțat”, a continuat Sanctitatea Sa.

De asemenea, Patriarhul Ecumenic a spus că suntem chemați, dincolo de biserica zidită, „să lucrăm împreună pentru zidirea, săvârșirea și sfințirea Bisericii vii, duhovnicești”.

„Să zidim cu credință tare, pocăință, nevoințe duhovnicești, virtuți, fapte bune, bineplăcute lui Dumnezeu”, a îndemnat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

„Dealul Arsenalului s-a transformat în dealul păcii”

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a mulțumit lui Dumnezeu pentru „binecuvântarea și harul din belșug revărsate” și a spus că Dealul Arsenalului s-a transformat în dealul păcii:

„Astăzi, prin sfințirea Catedralei cu hramurile «Înălțarea Domnului» și «Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat», Dealul Arsenalului, adică al locului în care se reparau și se depozitau arme, s-a transformat în dealul păcii și al sfințeniei, în dealul harului și binecuvântării, nu numai pentru București, ci și pentru întreaga Românie”.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a urat Patriarhului Daniel, ierarhilor, clerului, demnitarilor și tuturor fiilor binecredincioși ai Bisericii Române „zile îndelungate, sănătate trupească și sufletească”.

„Să vă bucurați de lumina acestui far-catedrală și să vă închinați totdeauna în el cu vrednicie, în Duh și în adevăr, Mântuitorului și Izbăvitorului sufletelor noastre!”, a spus la final Patriarhul Ecumenic.

Vezi aici textul integral al cuvântului de la finalul Sfintei Liturghii.

Daruri și mulțumiri

Patriarhul Ecumenic a dăruit Patriarhului României o icoană a praznicului Înălțării Domnului, pictată special pentru noua Catedrală Națională la cererea Sanctității Sale, la Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos.

„Când o veți vedea și vă veți închina înaintea ei să simțiți dragostea fierbinte pe care o nutrim față de Preafericirea Voastră și avem rugămintea să vă rugați pentru greu-încercata Biserică Mamă a Constantinopolului, pentru Patriarhul Ecumenic și pentru toți cei care împreună cu el ridică și duc Crucea lui Hristos, așa cum Simon Cirineanul a ridicat-o și dus-o pe calea Golgotei”.

La rândul său, Patriarhul Daniel i-a oferit Sanctității Sale Bartolomeu, „în semn de recunoștință și de prețuire pentru prezența Sa la București”, o icoană bizantină cu reprezentarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al Patriarhiei Ecumenice, al Patriarhiei Române, dar și al Mitropoliei de Patra.

Preafericirea Sa l-a numit pe Patriarhul Ecumenic „prieten al nostru” și a spus că Sanctitatea Sa este „foarte atent la toate nevoile Bisericii”.

„Reamintim faptul că noi avem o comunitate românească în Istanbul, și prin bunăvoința Sanctității Sale această comunitate folosește o biserică din Constantinopol, biserica «Sfânta Muceniță Paraschevi», care a fost construită de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu”.

În continuare, Patriarhul României i-a dăruit Mitropolitului Hrisostom de Patra un set de Sfinte Vase liturgice, „ca semn de prețuire” și pentru faptul că a adus în aceste zile cinstita mână a Sfântului Andrei, după ce în 2011 a adus la București cinstitul cap al Ocrotitorului României.

„Sfântul Apostol Andrei ne unește spiritual”

Adresând mulțumiri Patriarhului Daniel, Mitropolitul Hrisostom a subliniat că „Sfântul Apostol Andrei ne unește spiritual” cu Grecia:

„O nespusă emoție ne provoacă gândul că țările noastre, Grecia și România, cu harul Domnului și pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, sunt unite prin legături istorice, întrucât în perioada anilor de restriște țara Preafericirii Voastre a găzduit mulți greci care la rândul lor au contribuit la dezvoltarea acestor meleaguri și au organizat războiul sfânt pentru eliberarea neamului nostru”.

După cuvântul rostit, Mitropolitul de Patra i-a oferit în dar Patriarhului României o icoană cu reprezentarea răstignirii Sfântului Apostol Andrei în Patra.

Părintele Patriarh a mulțumit pentru darul primit și a spus că noua Catedrală Națională este înfrățită prin ocrotitorul comun cu Catedrala Mitropolitană din Patra.

Preafericirea Sa a subliniat efortul deosebit al Înaltpreasfințiului Părinte Hrisostom de a aduce mâna Sfântului Andrei la București, deși în Patra se fac pregătiri pentru sărbătoarea de hram a Sfântului Andrei.

„Sfântul Andrei a construit catedrala” 

Evocând momentul aducerii capului Sfântului Apostol Andrei la București, în 2011, și a mâinii sale, în 2018, Patriarhul Daniel a spus:

„Capul Sfântului Andrei ne-a ajutat să gândim frumos la această catedrală, iar mâna sa ne-a arătat mâna care a făcut catedrala. Sfântul Andrei a construit catedrala, folosindu-se de priceperea constructorilor și a pictorilor”.

„Sfântul Andrei ne ajută să gândim și să lucrăm duhovnicește și să fim misionari în timpul nostru, după modelul său”, a adăugat Părintele Patriarh.

Până când se pot închina pelerinii în Sfântul Altar

La final, Patriarhul României a anunțat aducerea moaștelor Sfântului Andrei și ale Sfintei Ecaterina în Catedrala Națională și i-a invitat pe credincioși să se închine în altarul nou sfințit.

Toți pelerinii pot intra în Sfântul Altar să se închine la Sfânta Masă, la moaștele Sfântului Andrei și ale Sfintei Ecaterina până joi seara.

Catedrala Mântuirii Neamului este închinată eroilor români din toate timpurile, având hramul principal Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor. De aceea, Patriarhul Daniel a așezat sâmbătă seara, în altarul catedralei, lista cu numele tuturor eroilor români cunoscuți.

Sursa: basilica.ro