„Pentru a fi cu adevărat credincios, nu este suficient doar să-ți declari public credința, ci trebuie s-o confirmi cu fapta de milostenie”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în cuvântul de învățătură adresat duminică, 28 martie 2021, credincioșilor Parohiei vrâncene Podul Lacului.

În Duminica a 2-a din Postul Mare, Ierarhul, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, având hramul „Nașterea Maicii Domnului”. Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

Reflectând asupra pasajului evanghelic despre minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (Marcu 2, 1-12), Arhiepiscopul Ciprian a evidențiat, în omilia sa, credința fermă în puterea tămăduitoare și în iubirea de oameni a Mântuitorului de care au dat dovadă cei patru bărbați care l-au dus pe paralitic înaintea lui Hristos.

„După ce l-au convins pe slăbănog să accepte gestul lor de ajutorare, ei nu s-au lăsat până când nu și-au pus planul în aplicare, faptă apreciată în chip deosebit de Mântuitorul. Nu s-au limitat doar la compătimirea verbală a celui aflat în suferință, ci au purces la concretizarea milei în fapta cea bună, ceea ce a presupus, desigur, un oarecare efort. Așadar, datorită «credinței lucrătoare prin iubire» – după expresia Sfântului Apostol Pavel (Galateni 5, 6) – unită, fără îndoială, și cu credința hrănită de speranță a slăbănogului, Domnul Hristos l-a tămăduit pe acesta de boala păcatului, apoi și de paralizie. În consonanță cu ceea ce avea să scrie mai târziu, în epistola sa, Sfântul Apostol Iacov – «credința fără de fapte moartă este» (Iacov 2, 26) –, cei patru bărbați ne-au învățat astăzi că, pentru a fi cu adevărat credincios, nu este suficient doar să-ți declari public credința, ba, uneori, ostentativ, ci trebuie s-o confirmi cu fapta de milostenie, ca expresie concretă și văzută a iubirii față de Dumnezeu, revărsată asupra semenilor”, a menționat Chiriarhul locului.

Înaltpreasfinția Sa a mai amintit că a doua duminică din Postul Sfintelor Paști este închinată unui mare sfânt al Bisericii Răsăritene, și anume Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Thessalonicului, care a trăit în secolul al XIV-lea.

„Sfântul Grigorie Palama, ale cărui moaște se află în Catedrala Mitropolitană din orașul Thessalonic, ne învață să păstrăm credința ortodoxă nealterată, așa cum am primit-o de la moșii și strămoșii noștri, care și-au vărsat sângele pentru Hristos. Fără dreapta credință, nu este posibilă mântuirea; nu îi este îngăduit omului să o modifice așa cum vrea el, pentru a-și satisface orgoliul ce-l stăpânește deseori. Totodată, Sfântul Grigorie ne învață că postul și rugăciunea, la care ne îndeamnă Biserica în această perioadă, trebuie să fie întemeiate pe credință adevărată, neîndoielnică și statornică, așa cum a fost ea propovăduită de Sfinții Apostoli și urmașii acestora, episcopii, pentru care au murit mii și milioane de martiri. Cu ce scop? Ca să se mântuiască ei înșiși, apoi să ne lase nouă moștenire, nealterat, tezaurul neprețuit al credinței ortodoxe”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian.

În cadrul Sfintei Liturghii, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Ioan Junele, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, secția Teologie Pastorală.