O nouă iniţiativă didactică a Pr. Prof. Cristian Marius Dima, consilier educativ la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău, s-a concretizat în cadrul unui proiect bilateral, între instituţia buzoiană de învăţământ teologic şi Liceul de muzică din Serres: vizita de studiu „Descoperă Grecia!“, organizată în perioada 1-8 februarie 2015 a vacanţei intersemestriale.

35 de elevi şi alţi trei profesori ai Seminarului Teologic s-au aflat în vizită de studiu în Grecia, cu scopul de a reconstitui,  a recapitula şi a aprofunda momentele semnificative ale istoriei antice şi ale Istoriei Bisericeşti Universale, de a cultiva preţuirea elevilor faţă de valorile religioase, istorice, culturale şi de a înţelege nemijlocit  realităţile social-economice ale ţărilor europene în contextul actual.

Cu această ocazie, au fost vizitate atât obiective ale culturii antice profane: Atena, Termopile, Corint, Micene, Epidaurus, Delfi, cât şi aşezăminte cu o mare însemnătate spirituală şi educativă: Serres, Mănăstirea Sfântul Nectarie din insula Eghina, Mănăstirile de la Meteora, Kalambaka, Catedrala Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic, Mănăstirea Sfânta Paraschiva de pe Valea Tempi.

Programul a reunit cântecul, prelegerea istorică şi rugăciunea, timp de 7 zile, pe parcursul a peste 3300 de km, şi a angajat principalii beneficiari, elevii, în numeroase activităţi didactice: joc de rol, cronică de film, analiză comparativă, chestionare, interpretare corală, cu sprijinul adulţilor însoţitori. Bucuria cea mai mare a constituit-o – ca în cazul tuturor călătoriilor organizate la Seminarul Teologic din Buzău de aproape 10 ani – întâlnirea cu o altă lume creştină, cu un alt univers cultural, cu istoria respectată, cu noul trăit în fiecare aventură de maturitate.

Evenimentul s-a dovedit a fi o aplicaţie a demersului didactic de la clasă, o intensificare a vieţii spirituale a participanţilor, o oportunitate de descoperire a altor realităţi social-economice europene, a celorlalţi actori implicaţi în actul educativ modern şi, nu în ultimul rând, o descoperire a propriului eu antrenat în lumea în care trăim, capabil de înţelegere şi de valorificare a patrimoniului cultural european.