În perioada 15 martie – 2 mai 2021, 205 parohii din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei au implementat proiectul catehetic Învierea lui Hristos – taina unității noastre. Acesta a fost inițiat de Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul, ca strategie locală integrată programului național Hristos împărtășit copiilor.

Tematica și metodologia au fost puse la dispoziția parohiilor prin intermediul protoieriilor, iar modul de desfășurare la nivel de parohie și rezultatele acestui proiect au fost centralizate atât pentru diagnoză, cât și pentru îmbunătățirea catehezei parohiale.

Proiectul s-a adresat copiilor, tinerilor, părinților, profesorilor de Religie și de alte discipline, implicați în programele catehetice parohiale, și a vizat șapte întâlniri, una pentru fiecare săptămână a Postului Mare.

Activitățile din proiect au constat în citirea și explicarea unor texte scripturistice și patristice, specifice perioadei Triodului, obiectivul fiind acela de a dinamiza viața catehetic-educațională din parohie, în perioada Postului Sfintelor Paști. Totodată, au fost derulate și activități practice, precum pictarea unor icoane, în diferite tehnici, ateliere de încondeiere a ouălor sau, după caz, de evidențiere a unei tradiții locale cu specific pascal, dar și alte acțiuni la îndemâna cateheților, după posibilitățile materiale ale parohiei.

Proiectul a avut și o dimensiune filantropică, ceea ce a stimulat vizibil o participare mai mare și mai activă din partea elevilor din comunitate, sensibili la problemele sociale ale semenilor lor, reușind să aducă bucurie în sufletele celor suferinzi, prin ajutorarea acestora cu diferite daruri.

Conform datelor furnizate de protoierii, proiectul a fost implementat în 205 parohii, rezultând un număr de aproximativ 2.946 de beneficiari, după cum urmează: Protoieria Buzău I – 6 parohii (103 beneficiari); Protoieria Buzău II – 41 de parohii (566 de beneficiari); Protoieria Pătârlagele – 25 de parohii (389 de beneficiari); Protoieria Râmnicu Sărat – 39 de parohii (312 beneficiari); Protoieria Focșani I – 25 de parohii (236 de beneficiari); Protoieria Focșani II – 26 de parohii (770 de beneficiari); Protoieria Panciu – 43 de parohii (570 de beneficiari).

Până în data de 12 mai 2021, 90 de parohii au raportat realizarea proiectului, prin transmiterea unei descrieri care reflectă implementarea acestuia la nivel local, anexând prezentării materiale foto-video.

În urma analizării datelor furnizate către Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul, s-a constatat că slujirea catehetică a fost tratată cu responsabilitate, chiar exemplar în unele cazuri, de către cei implicați în acest demers – preoți, profesori, învățători și alți voluntari.

Pr. Insp. Dan Necula

Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul