În perioada Postului Naşterii Domnului (15 noiembrie-24 decembrie 2015), Biroul de catehizare al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei propune parohiilor din Eparhia noastră un nou proiect catehetic, destinat să ajute la cunoaşterea spiritualităţii ortodoxe specifice acestei perioade a anului bisericesc şi să intensifice lucrarea pastoral-misionară a preotului.

Prezentul proiect catehetic parohial valorifică şi completează elementele unei catehizări parohiale organice, coerente şi sistematice (pe cicluri semestriale sau/şi anuale). Etapele lui includ, prin urmare, activităţi cunoscute de adresanţi, abordări tematice şi metode familiare menite doar să evidenţieze în plan educativ-parohial sărbătoarea Naşterii Domnului, împreună cu celelalte sărbători specifice perioadei calendaristice.

 

Obiective catehetice:

1. Cunoaşterea semnificaţiilor autentic creştine ale Naşterii Domnului

2. Asumarea mesajului teologic al acestui mare praznic

3. Formarea unor atitudini şi comportamente care să reflecte valorile spirituale ale Crăciunului

4. Educarea asumării responsabilităţii în misiunea Bisericii şi în mărturia creştină în societate

Beneficiari: copii şi tineri cu vârsta între 7-18 ani

Parteneri: cadre didactice de religie, părinţi, enoriaşi cu o anumită înclinaţie (şi o minimă competenţă) educaţională

Dacă grupul de cateheză va include copii şi tineri în procentaj aproximativ egal şi nu există posibilitatea formării a două grupe distincte, în primele săptămâni (2-3) activităţile îi vor viza prioritar pe cei mai mici, urmând ca în celelalte ponderea catehetică mai mare să fie acordată tinerilor (aceasta reflectându-se în gradul de complexitate a tematicii catehezelor).

Săptămâna 15-21 noiembrie: dialog catehetic (max. 1 oră) cu tema Postul Naşterii Domnului – aşteptarea Darului ceresc (generalităţi accesibile despre vechimea sărbătorii, înfiinţarea postului premergător, evlavia creştină faţă de această sărbătoare din perspectiva Tradiţiei bisericeşti etc.), stabilirea programului de colinde şi începerea repetiţiilor.

Săptămâna 22-28 noiembrie: dialog catehetic în care să se propună şi să se stabilească etapele unui mini-concurs artistic de realizare a unor felicitări de Crăciun. Preotul catehet poate aduce şabloane sau modele (în principal de inspiraţie liturgic-iconografică) pentru creaţiile participanţilor, îndrumând şi tematic activitatea lor. Produsele pot fi expuse în biserică şi, ulterior, dăruite altor membri ai parohiei, cu mesaje compuse şi redactate tot în cadrul dialogului catehetic. Creativitatea artistică (grafică şi literară) a participanţilor va fi astfel permanent stimulată. Dialogul se va încheia cu repetiţia pentru concertul de colinde.

Săptămâna 29 noiembrie-5 decembrie: dialog catehetic (max. 1 oră) despre Sfântul Nicolae şi Moş Crăciun (identitate?sau similarităţi?, „atribuţii”etc.) . Pot fi prezentate – sumar, esenţializat şi accesibil – biografiile celor doi (viaţa Sfântului Ierarh Nicolae din Mira Lichiei şi legenda „Moşului”), evidenţiindu-se trăsăturile principale de caracter: bunătatea sufletească şi dărnicia. Accentul va fi pus, aşadar, pe virtutea generozităţii (milostenia ca expresie a iubirii creştine, după modelul Tatălui ceresc Care ni-L dăruieşte pe Fiul Său, pe Pruncul Iisus), fără a demitiza brutal unele credinţe inocente ale copilăriei, dar nici fără a cultiva tradiţia cu rădăcini creştine autentice.

Săptămâna 6-12 decembrie: dialog catehetic (max. 1 oră) despre simbolismul liturgic (general) al Laudelor bisericeşti (generând contextul explicativ cu ajutorul cuvintelor biblice „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu…” (Luca 2, 14) şi al celor originar patristice „Hristos Se naşte! Slăviţi-L! Hristos din Ceruri! Întâmpinaţi-L!…”). Lectură şi comentariu din Evanghelia după Luca 2, 1-20; lecturarea unor texte selectate din secţiunea tipiconală Laude a slujbelor din perioada curentă;conţinutul religios şi forma literară a colindelor (tot o formă de laudă adusă Domnului) – exemplificările pot fi selectate chiar din repertoriul pregătit pentru Crăciun, dar nu numai.

Săptămâna 13-19 decembrie: dialog catehetic cu tema Spovedania şi Împărtăşania – Tainele tinereţii spirituale, reliefându-se importanţa comunicării cu duhovnicul şi a pregătirii sufleteşti pentru marea sărbătoare creştină. Dialogul se va încheia cu repetiţii pentru programul de colinde.

Săptămâna 20-24 decembrie: vizită filantropică la locuinţele unor persoane defavorizate; preotul catehet (împreună cu partenerii săi) şi grupul de cateheză vor putea oferi daruri şi consiliere duhovnicească, în spiritul mesajului Naşterii lui Hristos.

25 decembrie – Naşterea Domnului: serbarea de colinde, în urma căreia participanţii vor primi daruri.

 

Bibliografie:

Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi (cu un Cuvânt despre educaţia copiilor al Sfântului Ioan Gură de Aur), Editura Deisis, Sibiu, 2006

Viu este Dumnezeu – Catehism ortodox, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2009

Ioannis V. Kokulis,  Îmbisericirea elevilor – pentru o educaţie religioasă liturgică, Editura Deisis, Sibiu, 2012

 

Pr. Marius Ciobotă

Inspector eparhial pentru cateheză