Pentru perioada Postului Nașterii Domnului, Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul de catehizare, propune implementarea proiectului catehetic Crăciunul strămoșesc în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, cu scopul de a dinamiza și omogeniza activitățile educațional-catehetice din această perioadă a anului.

Obiectiv general:

Formarea religioasă și comunitară a câte 20 de copii din parohiile din Eparhia noastră, în perioada Postului Nașterii Domnului 2018.

Tema:

Sărbătoarea Nașterii Domnului și primirea Darului ceresc prin pregătirea locașului din sufletele noastre.

Obiective catehetice:

 1. Cunoaşterea şi argumentarea semnificaţiei religioase a evenimentului prăznuit pe 25 decembrie;
 2. Împărtăşirea sacramentală – modalitatea deplină de a-L primi în mod personal pe Pruncul Iisus;
 3. Integrarea copiilor în comunitatea liturgică/parohială;
 4. Conştientizarea laturii social-filantropice a Crăciunului;
 5. Dezvoltarea creativităţii artistice şi literare.

Grup țintă: copii și adolescenți cu vârste între 7 și 16 ani

Implementare: preoţii parohi și voluntari (profesori de religie și muzică, dascăli, părinți, elevi și studenți din învățământul teologic)

Parteneri: diverse instituţii comunitare (Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, şcoală, primărie, fundaţii etc.)

Resurse: spațiul pus la dispoziție de parohie, mijloace audio-video, filme, icoane și alte obiecte liturgice, blocuri de desen și culori, costume, cărți tematice, hârtie și instrumente de scris.

Săptămâna I (14-18 noiembrie)

Titlul:  Postul Crăciunului – timpul așteptării este plin de momentul așteptat

Scop: Conștientizarea necesității unei perioade premergătoare și pregătitoare Praznicului Nașterii Domnului.

Obiective:

– Să identifice perioada Postului Crăciunului;

– Să înțeleagă scopul și importanța postului premergător Praznicului Nașterii Mântuitorului;

– Formarea deprinderii de a posti (în funcție de vârstă).

Resurse alocate:

Resurse umane: copiii din grupul de lucru, catehetul (preot, dascăl, profesor de religie);

Resurse materiale: spațiul pus la dispoziție de parohie.

Durata: maximum 60 de minute 

Activități:

– Constituirea grupului de lucru;

– Amenajarea spațiului de lucru (masă, scaune, așezarea copiilor etc.);

– Prezentarea proiectului și întocmirea unui calendar al întâlnirilor;

– Scurtă prezentare a postului în general și a Postului Crăciunului în special de către catehet;

– Stabilirea unui scurt repertoriu de colinde.

Rezultate așteptate:

– Trezirea interesului pentru tema propusă;

– Buna colaborare a tuturor participanților, în vederea realizării scopului propus;

– Implicarea copiilor în interpretarea colindelor.

Probleme anticipate:

– Mediatizarea insuficientă a proiectului propus;

– Numărul scăzut al participanților.

Săptămâna II (19-25 noiembrie)

Titlul: Maica Domnului, aducătoarea Darului Ceresc

Scop: Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru Maica Domnului – începutul mântuirii noastre.

Obiective:

– Să asimileze informații noi despre Fecioara Maria;

– Să dezvolte respect pentru cinstirea icoanelor;

– Să capete evlavie la Maica Domnului.

Resurse alocate:

Resurse umane: copiii din grupul de lucru, catehetul (preot, dascăl, profesor de religie);

Resurse materiale: spațiul pus la dispoziție de parohie, icoana Intrării în biserică a Maicii Domnului, partituri (versurile) pentru colinde.

Durata: maximum 60 de minute

Activități:

– Prezentarea și analizarea icoanei Praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului;

– Scurtă prezentare a vieții Maicii Domnului prin menționarea celor patru mari praznice închinate Sfintei Fecioare;

– Rostirea sau intonarea rugăciunii „Cuvine-se cu adevărat”;

– Repetiție program de colinde. 

Rezultate așteptate:

– Participarea activă a copiilor din grupul de lucru;

– Receptivitatea copiilor în ceea ce privește prezentarea vieții Maicii Domnului;

– O parte dintre copii cunosc deja rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat”;

– O interpretare mai bună a repertoriului de colinde.

Probleme anticipate:

– Frecvența deficitară a copiilor din grupul de lucru;

– Implicarea mai slabă a unor copii din diverse motive.

Săptămâna III (26 noiembrie – 2 decembrie)

Titlul: Sfântul Apostol Andrei, vestea cea bună a românilor

Scop: Conștientizarea importanței pe care o are Sf. Ap. Andrei în actul încreștinării poporului român și aprecierea valorilor naționale.

Obiective:

– Să asimileze noi informații cu privire la ocrotitorul spiritual al românilor;

– Cultivarea sentimentului de prețuire față de eroii neamului și aprecierea valorilor naționale;

– Stimularea creativității.

Resurse alocate:

Resurse umane: copiii din grupul de lucru, catehetul (preot, dascăl, profesor de religie);

Resurse materiale: spațiul pus la dispoziție de parohie, icoana Sf. Ap. Andrei, sistem audio, partituri (versurile) pentru colinde.

Durata: maximum 60 de minute

Activități:

– Scurtă prezentare a vieții și activității Sf. Ap. Andrei;

– Prezentarea icoanei Sf. Ap. Andrei;

– Audierea colindului Sf. Ap. Andrei;

– Amintirea Zilei Naționale în contextul Anului Centenar și intonarea Imnului Național de Stat „Deșteaptă-te, române!”;

– Realizarea de obiecte specifice Zilei Naționale (opțional).

Rezultate așteptate:

– Receptivitate și atenție sporită pentru asimilarea noilor informații;

– Cunoașterea Imnului Național.

Probleme anticipate:

– Lipsa unor fonduri materiale pentru activitățile propuse;

– Depășirea timpului alocat.

Săptămâna IV (3-9 decembrie)

Titlul: Sfântul Ierarh Nicolae, chipul blândeții și bucuria copiilor

Scop: Cunoașterea de către copii a vieții Sfântul Ierarh Nicolae și asocierea cu povestea lui Moș Nicolae.

Obiective:

– Să conștientizeze că sfinții sunt cei mai apropiați prieteni ai noștri;

– Să înțeleagă că bunătatea este o virtute pe care o dobândim prin săvârșirea faptelor de milostenie față de cei aflați în nevoi;

– Să realizeze că Moș Nicolae nu este un personaj fictiv, ci este chiar Sf. Nicolae cel reprezentat în icoanele din biserică.

Resurse alocate:

Resurse umane: copiii din grupul de lucru, catehetul (preot, dascăl, profesor de religie);

Resurse materiale: spațiul pus la dispoziție de parohie, icoana Sf. Ier. Nicolae, planșe cu Moș Nicolae, partituri (versurile) pentru colinde.

Durata: maximum 60 de minute

Activități:

– Scurtă prezentare a vieții Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei;

– Relatarea poveștii lui Moș Nicolae de către copii în propria lor versiune;

– Prezentarea icoanei Sf. Nicolae și a unor planșe cu reprezentări ale Moșului pentru asocierea personajelor;

– Repetiție program de colinde.

Rezultate așteptate:

– Toți copiii cunosc povestea lui Moș Nicolae în diferite versiuni;

– Receptivitate sporită în rândul copiilor în privința temei propuse.

Probleme anticipate:

– Frecvența deficitară a copiilor din grupul de lucru.

Săptămâna V (10-16 decembrie)

Titlul: Povestea Nașterii Domnului (proiecție de film)

Scop: Cunoașterea referatului biblic despre Nașterea Domnului.

Obiective:

– Să asimileze noi informații despre povestea biblică a Nașterii Domnului;

– Să conștientizeze că filmul este realizat pe baza referatului biblic, fiind un mijloc modern, accesibil și atractiv, ce nu înlocuiește lectura biblică.

Resurse alocate:

Resurse umane: copiii din grupul de lucru, catehetul (preot, dascăl, profesor de religie);

Resurse materiale: spațiul pus la dispoziție de parohie, laptop, videoproiector, filmul „The Nativity Story” (2006), în regia lui Catherine Hardwicke.

Durata: 110 minute

Activități:

– Organizarea grupului de lucru și a detaliilor tehnice (maximum 10 minute);

– Proiecție de film:  Povestea Nașterii Domnului („The Nativity Story”, 2006, 1h 40 min).

Rezultate așteptate:

– Receptivitate și atenție sporită pentru asimilarea noilor informații;

– Trezirea interesului copiilor pentru tema propusă;

– Receptivitate și deschidere către mijloace moderne de învățare.

Probleme anticipate:

– Lipsa unor resurse materiale pentru buna desfășurare a activității propuse.

Săptămâna VI (17-23 decembrie)

Titlul: Vestim Nașterea Domnului

Scop: Vestirea Nașterii Domnului prin intermediul colindului tradițional și dezvoltarea interesului pentru acțiuni de voluntariat.

Obiective:

– Promovarea tradițiilor populare de colind specifice fiecărei zone;

– Promovarea interesului copiilor pentru activitatea de voluntariat prin colindarea persoanelor vârstnice bolnave și singure din parohie.

Resurse alocate:

Resurse umane: copiii din grupul de lucru, catehetul (preot, dascăl, profesor de religie), părinții copiilor din grupul de lucru;

Resurse materiale: costume populare și obiecte tradiționale specifice colindului.

Durata: variază după caz

Activități:

– Repetiție pentru programul de colinde;

– Colindarea persoanelor vârstnice bolnave și singure din parohie sau a celor din centrele sociale.

Rezultate așteptate:

– Interpretarea corectă a colindelor pregătite;

– Implicarea părinților în ceea ce privește costumația copiilor;

– Entuziasm și compasiune din partea copiilor.

Probleme anticipate:

– Cooperarea părinților în privința acestei activități.

25 decembrie

Titlul: Astăzi S-a născut Hristos…

Scop: Euharistia și împărtășirea bucuriei Nașterii Domnului cu comunitatea parohială.

Obiective:

– Împărtășirea copiilor din grupul țintă;

– Integrarea comunității în atmosfera sacră a Crăciunului prin interpretarea colindelor;

– Răsplătirea copiilor din grupul țintă prin daruri și diplome.

Resurse alocate:

Resurse umane: copiii din grupul de lucru, catehetul (preot, dascăl, profesor de religie), părinții copiilor din grupul de lucru;

Resurse materiale: costume populare, daruri, diplome.

Durata: 34 ore

Activități:

– Participarea la Sf. Liturghie și împărtășirea copiilor din grupul de lucru;

– Scurt concert de colinde la finalul Sf. Liturghii;

– Toți copiii primesc daruri din partea Moșului și diplome pentru activitatea din proiect.

Rezultate așteptate:

– Cunoașterea și interpretarea colindelor pregătite;

– Receptivitate din partea comunității parohiale.

Probleme anticipate:

– Depășirea timpului alocat.

Repere bibliografice:

 1. Mica Biblie, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2016.
 2. Bacoianis, Arhim. Vasilios, Viața Maicii Domnului, traducere de Anca Curelaru, Editura De Suflet.
 3. Ciucă, Sorina, Ioniţă, Dragoş, Sfântul Andrei, București, Editura Corint, 2017.
 4. Ciucă, Sorina, Ioniţă, Dragoş, Sfântul Nicolae, București, Editura Corint, 2017.
 5. Educarea copilului. Sfaturi ale duhovnicilor și psihologilor ortodocși, București, Editura Sophia, 2013.
 6. Gordon, Pr. Prof. Dr. Vasile, Introducere în Catehetica Ortodoxă, București, Editura Sophia, 2004.

NOTĂ:

Proiectul propus are caracter orientativ și nu exclude creativitatea metodologică a celor care îl vor implementa.

Proiectul se va finaliza prin raportarea pe formular Google, însoțită de materiale ilustrative, fotografii, filmări, la adresa catehizarebzvn@gmail.com a Biroului de catehizare, până la data de 9 ianuarie 2019.

Pr. Ionuț Constantin,

inspector de specialitate – Biroul de catehizare

Foto: Arhivă