În perioada 27-30 septembrie 2021, la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” de la Mănăstirea prahoveană Caraiman, s-au desfășurat lucrările celei de-a XIV-a ediții a Congresului Național Catehetic Hristos împărtășit copiilor.

Din prezidiu au făcut parte: pr. dr. Florin Marica – director-coordonator al proiectelor „Alege Școala!”; pr. conf. dr. Vasile Crețu – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; pr. lect. dr. Liviu Vidican-Manci – Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca;  dl Romeo Moșoiu – consilier al ministrului Educației Naționale; lect. dr. Oana Moșoiu – Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București; conf. dr. Vasile Timiș – inspector general de Religie, Ministerul Educației Naționale; dna Bianca Elena Matei – manager de proiect „Credo”, Fundația „Noi Orizonturi”, și alți invitați din afara granițelor țării.

Evenimentul a fost moderat de părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal responsabil de cateheza parohială în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Administrației Patriarhale, care a prezentat tema din acest an, agenda și obiectivele propuse.

Din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a fost delegat să participe pr. Dan Necula – inspector la Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul, structură a Sectorului Cultural-educațional, alături de prof. Melania Pătrășcanu – inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, și prof. Gabriela Marinescu – delegata Inspectoratului Școlar Județean Buzău.

În deschiderea lucrărilor, după Sfânta Liturghie, au fost susținute o serie de prelegeri, precum: „Parteneriatul Familie – Biserică – Școală în proiectele Alege Școala!”; „Caracter, credință și mărturisire – repere imperative pentru impactul catehezei parohiale și al formării tinerilor”; „Orizontul și idealul în formarea tinerei generații” și altele.

Întâlnirea din acest an a fost dedicată intensificării și creșterii calității și impactului activităților catehetice cu tinerii la nivelul parohiilor. Au fost prezentate și propuneri referitoare la viziunea, misiunea, valorile și direcțiile strategice ale Biroului de catehizare a tineretului pentru perioada 2021‑2025.

În cele trei zile ale întâlnirii, au avut loc dezbateri, ateliere și prelegeri, care au vizat următoarele aspecte: „Dezvoltarea și intensificarea intervențiilor/programelor/resurselor de formare a cateheților”; „Dezvoltarea și intensificarea abordării și adresării nevoilor specifice tinerilor”; „Dezvoltarea și intensificarea abordării problematicii familiilor în contextul catehezei parohiale”; „Dezvoltarea capacității organizaționale a responsabililor cu cateheza și cu tinerii de la nivelul eparhiilor”; „Sustenabilitatea activității de catehizare a tinerilor”.

Tot în cadrul congresului, a fost prezentată activitatea catehetică la nivelul mitropoliilor, sub forma unor slide-uri PowerPoint, care au evidențiat cele mai de impact proiecte implementate în eparhii, între care și proiectul Învierea lui Hristos – taina unității noastre, desfășurat în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, în perioada Postului Mare a acestui an. De asemenea, toate eparhiile au avut de alcătuit afișe de prezentare a activității catehetice și a lucrului cu tinerii, care au fost așezate într-o galerie a afișelor special amenajată, fiind o sursă de inspirație pentru participanții interesați de idei, proiecte și programe noi.

La final, părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal responsabil de cateheza parohială, a concluzionat:

„Au fost două zile și jumătate de lucru intens în jurul unei agende ambițioase și pozitive, determinate de nevoia noastră de a clarifica elemente de bază, de fundație, de temelie. S-a discutat intens despre viziunea, misiunea, valorile și direcțiile strategice pentru ce înseamnă cateheza și lucrul cu tinerii la nivelul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale și al eparhiilor. Acest congres ne-a ajutat să consolidăm fundația catehezei și a lucrului cu tinerii. Am stabilit împreună o serie de obiective către care să lucrăm în următorii trei/cinci ani, în funcție de nevoile reale de pe teren […]. Trebuie să creștem calitatea prestației, pentru a avea un impact adecvat. Cred că intensitatea interacțiunii, a dialogului, contează foarte mult în procesul prin care un produs este livrat. Acest congres a pus pe masă un proces intens cu obiective clare pe care le-am atins”.

În contextul declarării anului 2022 ca Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț în Patriarhia Română, au avut loc ateliere de lucru, pe mitropolii, în cadrul cărora au fost făcute propuneri, în colaborare cu inspectorii pentru disciplina Religie, vizând viitoarele proiecte și activități educaționale. Totodată, au fost stabilite liniile directoare pentru organizarea Concursului Național Catehetic dedicat anului 2022. În acest sens, s-au consemnat câteva propuneri de activități supuse dezbaterii, urmând ca, în scurt timp, să se realizeze un calendar și un plan strategic, în vederea implementării noilor proiecte educațional-catehetice la nivelul întregii Patriarhii Române.

Pr. Insp. Dan Necula

Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul