Biserica Parohiei vrâncene Urechești I a fost resfințită, duminică, 25 septembrie 2016, în prezența unui mare număr de credincioși. Slujba de târnosire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, în locașul de cult cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul al Eparhiei.

La final, toți cei prezenți – bărbați, femei și copii – au trecut prin Sfântul Altar, s-au închinat și au sărutat Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a arătat că „Evanghelia de astăzi are o semnificație aparte, îndeosebi, pentru slujitorii sfințiți ai Bisericii, ierarhi și preoți, întrucât, cu prilejul acelei minuni, numită Pescuirea minunată (cf. Luca 5, 1-11), Mântuitorul Hristos a adresat chemarea la apostolie, mai întâi lui Petru și celor doi frați, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, apoi și celorlalți nouă, care au format colegiul apostolic.

Știm că, după întemeierea Bisericii, prin Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Hristos, și prin pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, în ziua Cincizecimii, aceștia, împlinind mandatul Învățătorului lor (cf. Matei 28, 19-20), au plecat să propovăduiască Evanghelia la toată zidirea, formând primele comunități creștine, cărora le-a vorbit despre Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, întrupat, răstignit, înviat și înălțat la ceruri, le-a împărtășit credința în El și i-a convins s-o accepte, asigurându-i că numai cei ce vor trăi în conformitate cu poruncile lui Hristos vor avea parte de viața veșnică. Așa se face că Sfinții Apostoli, precum și urmașii acestora, episcopi și preoți, au prins în «mreaja Cuvântului» tot mai mulți oameni, ceea ce a condus la răspândirea creștinismului în toată lumea și la o dezvoltare corespunzătoare a Bisericii lui Hristos. Însă lucrarea cea mai importantă a celor chemați de Mântuitorul să devină «pescari de oameni» s-a concretizat, de-a lungul veacurilor, în grija păstorilor duhovnicești de a păstra unitatea Bisericii, prin sintetizarea învățăturii de credință în formule dogmatice bine definite, prin stabilirea unor reguli de viață creștină (sfintele canoane) și prin asigurarea unui cult liturgic unitar, ceea ce a permis receptarea credinței creștine, în aceeași manieră, în pofida diferențelor sociale, lingvistice și culturale ale diferitelor popoare“, a subliniat Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

Ctitorie a clucerului Toma, biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din localitatea Urechești a fost sfințită în anul 1837. În urma degradării produse de intemperii, în perioada 2000-2016, la inițiativa actualului preot paroh, Gicu Petrea, prin contribuția deosebită a unor familii de buni creștini, precum și a enoriașilor, locașul de rugăciune a trecut printr-un amplu proces de consolidare și restaurare.

În semn de apreciere a eforturilor depuse pentru renovarea sfântului locaș, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotesit pe părintele paroh iconom stavrofor, iar binefăcătorilor le-a oferit acte de cinstire și icoane.