În Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a fost implementat, în perioada 11 martie – 28 aprilie 2019, proiectul catehetic Învierea lui Hristos văzând…. Acesta a fost inițiat de Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul de catehizare, ca strategie locală integrată programului național Hristos împărtășit copiilor, și aprobat prin hotărârea Permanenței Consiliului Eparhial din data de 25 februarie 2019.

Proiectul a fost conceput ținându-se cont de sugestiile și propunerile făcute de preoții și profesorii cateheți, ce au raportat proiectul anterior. Tematica și metodologia au fost puse la dispoziția parohiilor, prin intermediul protoieriilor, iar modul de implementare la nivel de parohie și rezultatele acestui proiect au fost centralizate atât pentru diagnoză, cât și pentru îmbunătățirea catehezei parohiale.

Proiectul a vizat șapte întâlniri, una pentru fiecare săptămână a Postului Mare, și s-a adresat copiilor și tinerilor din parohie, cu vârste între 7 și 18 ani.

Obiectivul a fost acela de a dinamiza viața catehetic-educațională din parohie în perioada Postului Sfintelor Paști, iar activitățile din proiect au constat în citirea și explicarea unor texte scripturistice și patristice, specifice perioadei Triodului, a unor pilde moralizatoare. De asemenea, au fost derulate și activități practice, precum pictarea unor icoane, în diferite tehnici, sau alte activități la îndemâna cateheților, după posibilitățile materiale ale parohiei.

Proiectul a fost implementat, conform datelor furnizate de protoierii, în 224 de parohii, rezultând un număr de aproximativ 3.022 de beneficiari, după cum urmează: Protoieria Buzău I – 11 parohii (156 de beneficiari); Protoieria Buzău II – 52 de parohii (696 de beneficiari); Protoieria Pătârlagele – 49 de parohii (623 de beneficiari); Protoieria Râmnicu Sărat – 45 de parohii (408 de beneficiari); Protoieria Focșani I – 10 parohii (101 de beneficiari); Protoieria Focșani II – 10 parohii (133 de beneficiari); Protoieria Panciu – 47 de parohii (632 de beneficiari).

Până la data limită, 10 mai 2019, 110 parohii au raportat realizarea proiectului, prin intermediul formularului online pus la dispoziție, anexând descrierii materiale foto-video.

În urma analizării datelor furnizate către Biroul de catehizare, s-a constatat că, deși sunt lipsuri, de cele mai multe ori materiale, slujirea catehetică a fost tratată cu responsabilitate, chiar exemplar în unele cazuri, de către cei implicați în acest demers, atât preotul, cât și profesorii de Religie și de alte discipline, învățători și studenți voluntari.

Problema cu care s-a confruntat majoritatea o reprezintă numărul mic de copii în comunitățile parohiale din mediul rural, dar și interesul scăzut al acestora de a face parte dintr-un astfel de proces educațional, în ciuda eforturilor făcute de preotul catehet.

Deși există și puncte slabe, acest proiect s-a dovedit a fi un succes, întrucât cateheții, în persoana preoților, a învățătorilor și a profesorilor de Religie și de alte discipline, au reușit să mobilizeze copiii din comunitate prin activitățile și acțiunile propuse, consolidând astfel Biserica cea vie, copiii și adolescenții fiind receptivi, încântați și bucuroși că au fost implicați într-un asemenea demers educațional, ce va continua.

Pr. Ionuț Constantin

Inspector de specialitate

Biroul de catehizare