Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, la Catedrala arhiepiscopală din Buzău

Sâmbătă, 30 ianuarie 2016, Catedrala arhiepiscopală Înălţarea Domnului şi Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul din Buzău şi-au cinstit ocrotitorii, pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Elevii seminarişti au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte actuali şi foşti profesori ai renumitei şcoli teologice. Răspunsurile liturgice au fost date de două grupuri de elevi şi de Corala Ortodoxă Mixtă Neagu Ionescu a Catedralei arhiepiscopale.

Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a arătat că cei trei mari ierarhi ai Bisericii reprezintă adevărate modele de vieţuire creştină.

„Sfântul Vasile cel Mare a strălucit prin grija deosebită pentru organizarea de aşezăminte sociale. Sfântul Grigorie, înzestrat de Dumnezeu cu o minte contemplativă, a strălucit prin profunzimea gândirii teologice, evidentă în faimoasele cinci «Cuvântări despre Dumnezeu», care i-au şi dat supranumele de «Teologul» sau «Cuvântătorul de Dumnezeu». Referitor la acest aspect, se cuvine să reamintim că, în Biserica creştină, doar trei sfinţi au primit apelativul de «Teolog»: Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Grigorie, Arhiepiscopul Constantinopolului, şi, mai târziu, Sfântul Simeon Noul Teolog, aşa încât este impropriu ca cineva să se numească «teolog», pentru că teolog este doar acela care se roagă, iar cine se roagă, cu adevărat, este teolog – spun Sfinţii Părinţi ai Bisericii – dorind să arate că cel ce reuşeşte să comunice cu Dumnezeu, în rugăciune, prin lucrarea harului Preasfântului Duh, acela va fi competent să şi teologhisească. Alături de Părinţii Capadocieni, Vasile şi Grigorie, cel de-al treilea dascăl al lumii şi ierarh, Sfântul Ioan Gură de Aur, s-a remarcat prin zel misionar în apărarea dreptei credinţe şi printr-o bogată activitate de predicator. Toţi trei constituie exemple vrednice de urmat nu numai pentru elevii şi studenţii din şcolile teologice sau pentru ierarhii Bisericii, ci şi pentru credincioşii de rând, care au posibilitatea să cunoască viaţa şi operele lor teologice, graţie traducerilor acestora în limba română, accesibile tuturor celor râvnitori spre cele sfinte. Însă cea mai frumoasă formă de cinstire a celor trei ierarhi sărbătoriţi astăzi o constituie, fără îndoială, urmarea lui Hristos, adică trăirea vieţi pământeşti în duh evanghelic, după modelul oferit de sfinţi“, a precizat Chiriarhul Buzăului şi Vrancei.

Despre viaţa, scrierile şi faptele duhovniceşti ale Sfinţilor Trei Ierarhi a predicat – aşa cum este tradiţia la această sărbătoare – un elev din clasa a XII-a (Dragoş Păle), de la Seminarul buzoian.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a săvârşit două hirotesii: una în iconom (Pr. Prof. Marius Daniel Ciobotă) şi una în sachelar (Pr. Prof. Ionuţ Constantin). Potrivit tradiţiei, s-a oficiat şi slujba Parastasului pentru ctitorii şi binefăcătorii catedralei, precum şi pentru profesorii şi absolvenţii instituţiei de învăţământ teologic, trecuţi la cele veşnice.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un program de poezii şi cântări religioase – corale şi psaltice – susţinut de elevi seminarişti şi de corul „Credo in Deo“ al Seminarului Teologic din Buzău.