În ziua de prăznuire a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, marți, 20 iulie 2021, Schitul Săseni din județul Buzău și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în altarul de vară din incinta așezământului.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotonit în treapta de preot pe tânărul diacon George Cătălin Petrea, pe seama Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Buzău.

În cuvântul de învățătură, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a reliefat râvna Sfântului Ilie Tesviteanul pentru apărarea dreptei credințe.

„Din rândul proorocilor vechi face parte și Sfântul Ilie, fiul preotului Sadoc din Tesba Galaadului, care a trăit în secolul al IX-lea î.Hr., pe vremea când provincia de mijloc a Țării Sfinte, Samaria, era condusă de regele Ahab (874-852 î.Hr.). Din pricina căsătoriei sale cu o femeie păgână, pe nume Izabela, acesta renunțase la credința strămoșilor săi, impunând poporului un cult idolatru, care avea în centru două zeități păgâne, Baal și Așera. De aceea, proorocul Ilie, aprins de râvnă pentru apărarea dreaptei credințe, l-a mustrat aspru pe regele Ahab, din cauza fărădelegilor și nedreptăților săvârșite de el și familia sa, dar a reproșat și poporului rătăcirea de la credința în Dumnezeu cel unic, Iahve, considerându-l vrednic de pedeapsă, până la îndreptarea sa, prin pocăință. Având îndrăznire către Dumnezeu, Sfântul Ilie a determinat producerea unei cumplite secete, ce avea să dureze trei ani și șase luni, dându-le de știre oamenilor că, în acești ani, nu va fi nici rouă, nici ploaie decât numai când va zice el (III Regi 17, 1). Oare pe ce își întemeia Ilie cuvintele rostite? Pe faptul că, împlinind cu fidelitate poruncile dumnezeiești, trăia în rugăciune comuniunea cu Dumnezeu, iar conștiința că Acesta îi ascultă rugăciunile l-a îndemnat să profețească acel fenomen aducător de foamete și moarte, amintit și de Mântuitorul Hristos în fragmentul evanghelic (Luca 4, 22-30) citit astăzi, la Sfânta Liturghie. Iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, deoarece proorocul avea dreptate în ceea ce cerea. A îngăduit ca locuitorii Samariei să treacă prin necazuri și suferințe, pentru că numai astfel își puteau reveni în fire, pocăindu-se”, a afirmat Ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a oficiat slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal, trecuți la cele veșnice. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

Situat pe teritoriul comunei buzoiene Vernești, Schitul Săseni este metoc al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, având o obște formată din două călugărițe și duhovnic fiind arhimandritul Calinic Marti.