Miercuri, 7 mai 2014, Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat lista unităţilor şcolare declarate câştigătoare în cadrul competiţiei naţionale „Şcoală Europeană“, ediţia 2014, în care singura şcoală participantă din judeţul Buzău, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“, s-a clasat pe locul al doilea din 117 de candidaturi, a declarat Pr. Prof. Cristian Marius Dima, metodist ISJ Buzău pentru programe şi proiecte educaţionale europene.

Succesul vine să încununeze un lung proces de învăţare, printr-o serie de programe şi proiecte educaţionale formale şi non-formale, în care s-au conjugat eforturile întregii comunităţi şcolare: elevii, prin entuziasmul, dinamismul şi creativitatea lor, părinţii, prin susţinerea şi participarea activă la o serie de activităţi, comunitatea locală, prin deschiderea, reflectarea şi propunerea de oportunităţi de formare şi învăţare şi nu în ultimul rând, profesorii, promotorii acestor mesaje educaţionale complementare, garanţii crezului pedagogic dezvoltat în şcoala noastră şi făuritorii schimbării calitative şi sacramentale, cu preţul sacrificării priorităţilor personale, a nopţilor şi a timpului liber.

Aflată la cea de a XI-a ediţie, Competiţia „Şcoală Europeană“ este o iniţiativă a Ministerului Educaţiei Naţionale care se bucură de recunoaştere din partea instituţiilor europene. La cele unsprezece ediţii ale competiţiei (2004-2014) au participat 1562 unităţi de învăţământ. Dintre acestea, 376 au primit certificatul şi trofeul „Şcoală Europeană“.

Competiţia se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale. Aceasta a constat în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosului şcolii.

Dintre programele şi proiectele educaţionale de succes, derulate la Seminarul Teologic, în ultimii ani, amintim: proiecte de parteneriat multilateral Comenius, finanţate de Comisia Europeană, proiecte eTwinning, distinse cu Certificate Naţionale de Calitate şi un Certificat European de Calitate eTwinning, proiecte de mobilitate pentru formare profesională a profesorilor, în colaborare cu câţiva furnizori de training de prestigiu din Europa, vizite de studiu în străinătate, cu participarea întregii comunităţi şcolare, programe internaţionale de dezvoltare personală, participarea la evenimente europene şi internaţionale de anvergură, precum şi câştigarea celui mai prestigios concurs european pentru licee, organizat de Comisia Europeană, «Juvenes Translatores».

Distincţia acordată de Ministerul Educaţiei Naţionale reprezintă o recunoaştere a calităţii şi dimensiunii europene peremptorii a procesului educativ, înnoit permanent în Seminarul buzoian, alăturându-l pleiadei de şcoli buzoiene premiate în ediţiile precedente, care au înregistrat succese notabile în activităţile şcolare şi extraşcolare. De asemenea, considerăm că acest eveniment poate deschide calea şi altor unităţi de învăţământ preuniversitar teologic din România, în dinamizarea educaţiei formale şi non-formale, rafinarea strategiei manageriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa educaţională locală şi regională. Prin promovarea valorilor europene, adaptarea misiunii organizaţionale la oportunităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii şi impactul sustenabil al activităţilor derulate, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ – cea mai veche şcoală medie din Buzău – trece într-o nouă etapă de formare şi dezvoltare, articulată pe cultura organizaţională creştin-ortodoxă a şcolii, asezându-se definitiv pe harta şcolilor secolului al XXI-lea din Europa.