Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău şi-a cinstit, joi, 30 ianuarie 2014, ocrotitorii, pe Sfinţii Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz (Teologul) şi Ioan Gură de Aur. Această sărbătoare datează din timpul domniei împăratului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), în urma unui vis avut de episcopul Ioan al Evhaitelor, când s-a stabilit ca cei trei mari ierarhi să fie prăznuiţi împreună în data de 30 ianuarie. Prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, ei au devenit patronii spirituali ai instituţiilor de învăţământ teologic ortodox din întreaga lume.

Aflată şi ea sub oblăduirea Sfinţilor Trei Ierarhi, Catedrala arhiepiscopală din municipiu a găzduit, ca în fiecare an de la sfinţire, sărbătorirea hramului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej, ierarhul a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Petru-Gabriel Roşu, consilier eparhial, pe seama Parohiei „Sfântul Apostol Andrei“ din Buzău.

Au participat cadre didactice şi elevi ai Seminarului, membri din conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, dar şi numeroşi credincioşi.

Întâistătătorul Eparhiei de la Curbura Carpaţilor a elogiat, în cuvântul său, personalitatea celor trei mari ierarhi: „Sfântul Vasile cel Mare a unit cuvântul cu fapta de milostenie şi a rămas, în conştiinţa Bisericii, ca Părinte al filantropiei; deci a unit Liturghia cu filantropia. Sfântul Grigorie Teologul s-a distins prin faptul că a gândit atât de profund taina Sfintei Treimi, încât ne-a lăsat cinci cuvântări teologice de o frumuseţe extraordinară, din care se văd ascuţimea minţii sale şi profunzimea gândirii lui teologice. El şi fratele Sfântului Vasile, Sfântul Grigorie de Nyssa, au fost Părinţii din secolul al IV-lea care au dat Bisericii cele mai profunde opere teologice. Până în ziua de astăzi, acestea sunt greu de înţeles, dacă nu îmbini studiul cu rugăciunea; nu poţi să înţelegi sistematic, de la prima citire, tratatele de teologie ale acestor mari Părinţi ai Bisericii. Sfântul Ioan Gură de Aur este cunoscut ca fiind cel mai mare predicator al Bisericii creştine, care a suferit foarte mult din partea răutăţii oamenilor, între care şi confraţi de-ai săi, episcopi, dar, îndeosebi, din partea familiei imperiale. A fost exilat undeva spre Armenia, însă, pe drum, şi-a dat sfârşitul, rostind cuvintele: «Slavă lui Dumnezeu pentru toate!». În pofida greutăţilor la care a fost supus de către semenii săi, s-a învrednicit să-L slujească pe Dumnezeu cu foarte mult devotament şi spirit de jertfelnicie. Din acest punct de vedere, Sfinţii Trei Ierarhi au fost şi rămân modele – în primul rând, pentru noi, ierarhii Bisericii, pentru preoţi, dar, deopotrivă, pentru toţi credincioşii creştini“.

Despre viaţa, scrierile şi faptele duhovniceşti ale Sfinţilor Trei Ierarhi a predicat – aşa cum este tradiţia – un elev seminarist din clasa a XII-a.

La final, s-a săvârşit un parastas pentru ctitorii Catedralei arhiepiscopale, precum şi pentru profesorii şi elevii şcolii teologice de la Buzău trecuţi la cele veşnice.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oficiat două hirotesii în duhovnic, o hirotesie în iconom şi alte două hirotesii în iconom stavrofor.

În semn de apreciere pentru întreaga lor activitate, Înaltpreasfinţia Sa le-a dăruit foştilor şi actualilor profesori de la Seminarul buzoian câte o geantă, un epitrahil, un Molitfelnic şi o cruce de binecuvântare.

Sărbătoarea s-a încheiat printr-un program de cântece religioase şi poezii, susţinut de corul „Credo in Deo“ al instituţiei buzoiene de învăţământ teologic.