Capela Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cadrul Parohiei buzoiene Săgeata a fost sfințită, duminică, 23 octombrie 2016, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Locașul de cult a fost ridicat din temelie și împodobit cu pictură, în perioada 2012-2015, la inițiativa actualului preot paroh, Florin Stanciu, prin contribuția financiară a enoriașilor și a domnului Pavel Tănase, precum și prin implicarea deosebită a Primăriei comunei Săgeata.

După slujba de târnosire a noului locaș de rugăciune, în care se vor oficia de acum înainte slujbele de înmormântare a celor adormiți, ierarhul, alături de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială, cu hramul Buna Vestire, din vecinătate, care a fost resfințită, anul trecut, în urma unor ample lucrări de consolidare și restaurare. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul al Eparhiei.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 23-a după Rusalii, care ne-a relatat vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor (cf. Luca 8, 26-39).

„Astăzi, Sfânta Evanghelie ne-a prezentat drama unui om demonizat, a cărui libertate fusese anulată de duhurile necurate ce-l stăpâneau, dar pe care Domnul Hristos l-a reașezat în demnitatea de om, creat după chipul Părintelui ceresc. Se pare că, în vremea aceea, existau foarte multe cazuri de oameni care, îndepărtându-L pe Dumnezeu din viața lor, se complăceau în tot felul de păcate, iar vrăjmașul diavol nu se sfia să pună stăpânire, la propriu, pe sufletele lor, chinuindu-i în fel și chip. Tocmai de aceea, Domnul Iisus a dorit să treacă de cealaltă parte a Mării Galileii, în ținutul Gherghesenilor, ca să-l salveze pe acel nefericit om de sub stăpânirea duhurilor necurate, dar și pentru a le arăta contemporanilor Săi, iudei sau păgâni, că El a venit pe pământ pentru izbăvirea tuturor oamenilor din robia păcatului și a morții. Iar stăpânitorul morții, diavolul, avea să fie biruit, o dată pentru totdeauna, de către Fiul lui Dumnezeu întrupat, adică de Mântuitorul Iisus Hristos, cu puterea iubirii Sale infinite față de om, arătată în jertfa de pe Crucea Golgotei.

Ne amintim că, înainte de a-Și începe lucrarea Sa mesianică de propovăduire a Evangheliei, Domnul Hristos «a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de către diavolul» (Matei 4, 1); după ce S-a pregătit cu post și rugăciune timp de patruzeci de zile, a fost supus, ca Om, unui test teribil din partea diavolului, pe care l-a trecut fără nici o ezitare, întrucât a respins, cu fermitate și demnitate, toate ispitirile referitoare la cele trei mari păcate ce-l caracterizează pe omul îndepărtat de Dumnezeu, menționate, în mod explicit, și de Sfântul Evanghelist Ioan, în prima sa epistolă: pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții (cf. I Ioan 2, 16). Mântuitorul Hristos a biruit viclenia diavolului, iar acesta s-a îndepărtat de El, rușinat“, a spus Întâistătătorul Eparhiei Buzăului și Vrancei.

Deși are îngăduința lui Dumnezeu de a ne pune la încercare tăria în credință și răbdarea în suferință, vrăjmașul diavol nu are puterea de a ne stăpâni decât în măsura în care îi vom permite noi acest lucru, a mai precizat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian.

„După cei trei ani și jumătate de lucrare mesianică a Domnului Hristos, diavolul și-a făcut din nou apariția, acționând, de această dată, prin intermediul celor ce făceau deja voia lui, respectiv, a celor care, totdeauna, L-au disprețuit pe Mântuitorul, provocându-I dureri, chinuri, tortură și, apoi, moartea prin răstignire. Ceea ce n-a reușit în pustia Carantaniei, satana urmărea să izbutească, acum, prin ispita durerii generate de ura și disprețul oamenilor, precum și de moartea lentă, prin răstignire. Dar, și de această dată, planul său malefic a eșuat, întrucât Mântuitorul Hristos – deși avusese, ca Om, un moment de slăbiciune, în Grădina Ghetsimani, când a zis: «Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta!» (Matei 26, 39) – a împlinit voia Tatălui ceresc, întru smerenie și ascultare desăvârșită, bând paharul suferinței până la capăt. Iar aceasta, nu pentru vreo greșeală proprie, căci era fără de păcat, ci pentru noianul de păcate ale tuturor omenilor, începând cu protopărinții Adam și Eva și continuând cu toți cei ce au trăit și vor trăi, până la sfârșitul veacurilor.

Așadar, Hristos Domnul a răstignit pe cruce și păcatele noastre, ștergându-le cu scump sângele Său; din iubire nețărmurită față de noi, Și-a asumat moartea pe cruce și, prin aceasta, l-a biruit pe vrăjmașul diavol, așezându-ne pe toți în împărăția harului, care este Sfânta Sa Biserică. Aceasta înseamnă că ispititorul, deși are îngăduința lui Dumnezeu de a ne pune la încercare tăria în credință și răbdarea în suferință, el nu are puterea de a ne stăpâni – așa cum a făcut-o cu demonizatul din Evanghelie – decât în măsura în care îi vom permite noi acest lucru. Să nu fie!“, a afirmat chiriarhul locului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de diacon pe absolventul de Teologie Gabriel Adrian Dinu.

La final, a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorii, binefăcătorii și slujitorii vechii biserici a parohiei, trecuți la cele veșnice.