Sâmbătă, 18 noiembrie 2023, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, a avut loc Simpozionul Dimitrie Cantemir – 300 de ani întru nemurire, organizat de Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR – ABV), în colaborare cu Sectorul Cultural și comunicații media al Eparhiei și cu inspectoratele școlare din cele două județe. Evenimentul a constat în susținerea unor conferințe despre viața și opera marelui cărturar comemorat, încheindu-se cu festivitatea de premiere a concursului interjudețean omonim de eseuri pentru elevi de liceu.

Întâlnirea dedicată principelui și cărturarului moldovean, care a trăit între anii 1674-1723 și a fost – pentru scurte perioade, în anii 1693 și 1710-1711 – domnitor al Moldovei, s-a desfășurat sub președinția Chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian. De asemenea, evocarea celui ce a fost „un erudit de faimă europeană” și „un „Lorenzo de Medici al nostru” (G. Călinescu) a strâns laolaltă preoți consilieri eparhiali, protoierei, reprezentanți ai celor două inspectorate școlare partenere, cadre didactice de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău și de la alte școli, cărora li s-au adăugat elevii înscriși în concurs cu lucrări de recuperare a valoroaselor cercetări și opere semnate de vârful de lance al culturii noastre naționale de la începutul secolului al XVIII-lea.

Cuvântul de deschidere a aparținut dnei prof. Neluța Mirela Furtună, președintele SNFOR – ABV, care a prezentat motivațiile și obiectivele concursului școlar, precum și ale simpozionului comemorativ, fiind urmat de alocuțiunea intitulată „Dimitrie Cantemir – filigran între ieri și azi”, susținută de dna Ana Căsuță, scriitoare și membră SNFOR – ABV. Invitatul special al evenimentului a fost dl conf. univ. dr. Ioan Augustin Guriță, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a expus prelegerea „Teologie și Biserică în opera lui Dimitrie Cantemir”. În continuare, a fost citită lucrarea câștigătoare a premiului I din cadrul concursului, scrisă de Maria Alexandra Radu, elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău, cu titlul „Dimitrie Cantemir – de 300 de ani contemporanul nostru”.

Concluziile simpozionului au fost exprimate de Părintele Arhiepiscop Ciprian, care a rostit un cuvânt de binecuvântare și de apreciere pentru „crâmpeiul de cinstire” a personalității complexe a lui Dimitrie Cantemir, un adevărat encicloped, ale cărui preocupări cu greu mai pot fi cuprinse integral de urmași.

„Domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir nu ne aparține doar nouă, românilor, ci este considerat ca făcând parte din patrimoniul cultural universal. Acest lucru ar trebui să ne bucure, deoarece erudiția sa a fost recunoscută, încă din timpul vieții sale, și de ruși, greci, germani, francezi, inclusiv de către turci. Dacă am face o paralelă în această privință, am putea spune cu certitudine că Dimitrie Cantemir reprezintă lauda culturii poporului nostru, asemenea modului în care sfinții români sunt considerați lauda Bisericii noastre. De aceea, să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a oferit în istoria noastră o personalitate de talie europeană, care a reușit, prin preocupările sale culturale, să scoată dintr-un oarecare anonimat poporul nostru aflat, din păcate – atunci, dar și acum –, într-o zonă sensibilă din punct de vedere geopolitic internațional”, a mărturisit Ierarhul.

La final, liceenii câștigători ai premiilor și mențiunilor din cadrul Concursului Dimitrie Cantemir – 300 de ani întru nemurire , alături de profesorii lor coordonatori, au primit din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și a SNFOR – ABV diplome, „Noul Testament cu Psalmii” (format mare), cartea „Contează cu adevărat”, semnată de dna Ana Căsuță, alte volume religioase, dar și sume de bani. Cu această ocazie, tinerii interesați au avut posibilitatea de a vizita Muzeul Bisericesc Eparhial.