Stareții, starețele, egumenii și egumenele mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei s-au întrunit joi, 8 august 2019, în sinaxă, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian. Tema evenimentului a fost dedicată Anului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. Lucrările sinaxei monahale au avut loc în Biblioteca „Ghenadie Episcopul” din incinta Centrului Eparhial de la Buzău.

În cuvântul de deschidere, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a vorbit despre provocările actuale ale monahismului românesc, dar și despre rolul monahilor în viața Bisericii și în lumea contemporană. Totodată, Arhiepiscopul Ciprian i-a îndemnat pe conducătorii mănăstirilor și schiturilor să fie în permanență conștienți de importanța misiunii lor.

Întrunirea a continuat cu o prezentare a vieții și personalității celor doi vrednici întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române – patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, realizată de către Protos. Gamaliel Sima – starețul Mănăstirii Ciolanu din județul Buzău.

În a doua parte a sinaxei, Arhim. Teoctist Basarab – exarhul mănăstirilor din Eparhie, a amintit principalele activități desfășurate în așezămintele călugărești, pe plan duhovnicesc și administrativ-gospodăresc, evidențiind și unele cazuri de indisciplină întâlnite în rândul monahilor.

În Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei există 22 de mănăstiri și 11 schituri, în care viețuiesc 58 de călugări și 192 de călugărițe.