Numeroși buzoieni au sărbătorit prin rugăciune, în Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiu, trecerea dintre ani și prima zi a noului an 2022. La miezul nopții, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a oficiat Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și a citit rugăciuni de mulțumire către Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra dreptcredincioșilor creștini în anul ce s-a încheiat, precum și de cerere a binecuvântării Sale în noul an calendaristic. Sâmbătă, 1 ianuarie 2022, Chiriarhul locului, împreună cu un sobor de patru preoți și doi diaconi, a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și slujba de Te Deum.

În cuvântul de învățătură, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a evidențiat însemnătatea praznicului Tăierii-împrejur cea după trup a Domnului.

„Acestei rânduieli prevăzute în Legea lui Moise, ce presupunea un ritual religios sângeros și dureros, i S-a supus și Mântuitorul Iisus Hristos, la opt zile de la naștere, act prin care Și-a descoperit adâncul smereniei Sale dumnezeiești, dar și adevărul că El era nu numai Dumnezeu, ci și Om, având trup asemenea nouă. Pe de altă parte, este important să subliniem că Legea Vechiului Testament, cu cele zece porunci primite de Moise pe Muntele Sinai, a fost dată chiar de Cuvântul dumnezeiesc neîntrupat, Fiul lui Dumnezeu fiind Cel Care, prin prooroci și alți oameni sfinți inspirați de Duhul Sfânt, a călăuzit poporul ales spre momentul «plinirii vremii», atunci când, luând firea omenească din pântecele neprihănit al Sfintei Fecioare Maria, S-a născut cu trup omenesc, în peștera Betleemului. Încât era firesc și de așteptat ca Dătătorul Legii să respecte El Însuși Legea, căreia i S-a supus întru totul. Prin aceasta, Domnul Hristos ne arată că și noi, cei care I ne închinăm Lui ca unui Dumnezeu adevărat și Om adevărat, avem datoria să respectăm, în literă și în duh, Legea lui Dumnezeu cuprinsă în Sfânta Scriptură și, îndeosebi, Legea Noului Legământ, adică Sfânta Evanghelie, cu cea mai mare poruncă a Sa: iubirea față de Dumnezeu, adeverită prin iubirea față de aproapele, fie el și vrăjmașul nostru”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Ierarhul a vorbit, de asemenea, despre viața și opera Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, pomenit în ziua de 1 ianuarie.

„Sfântul Vasile cel Mare a păstorit Biserica lui Hristos din Capadocia într-o vreme extrem de complicată, din pricina unei erezii apărute în Alexandria Egiptului, la începutul secolului al IV-lea, care se răspândise cu repeziciune și în alte provincii ale Imperiului Roman, uneori sprijinită chiar de familia imperială. Chemat de Dumnezeu la cea mai înaltă slujire bisericească, marele ierarh capadocian s-a dedicat cu întreaga sa ființă reorganizării vieții bisericești din eparhia încredințată spre păstorire, apărând dreapta credință prin predicile sale vii și ziditoare, confirmate de o viață ascetică pilduitoare, precum și prin lucrările de teologie adresate contemporanilor, în care a explicat învățăturile fundamentale ale Bisericii, întemeiate pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, opere normative pentru cei ce studiază teologia, din care ne hrănim duhovnicește, până în zilele noastre. Deși a trăit doar 49 de ani, Sfântul Vasile a reușit să cuprindă admirabil toate componentele vieții bisericești, lăsând urmașilor săi, ierarhi și preoți de pretutindeni, o uriașă moștenire spirituală, teologică, liturgică și, îndeosebi, filantropică, așezământul social ce-i purta numele, «Vasiliada», devenind, peste veacuri, emblema oricărei slujiri sociale din Biserica Răsăriteană. Mai presus de toate, ne-a lăsat această frumoasă Sfântă Liturghie, ce se săvârșește de 10 ori pe an, ale cărei rugăciuni compuse de marele dascăl al lumii și ierarh Vasile dau mărturie despre profunzimea gândirii și trăirii sale teologice”, a reliefat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian.

În încheiere, Chiriarhul a menționat că prima zi din an este un prilej potrivit de a ne face bilanțul împlinirilor și neîmplinirilor, punând început bun vieții noastre.

„Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea puterea de a sfinți timpul cu fapta cea bună, cu fapta iubirii creștine, pentru că doar atunci «chronos» capătă valoare, când devine «kairos», adică timp al mântuirii. De vreme ce Dumnezeu a binevoit ca, la un moment dat, să intrăm și noi în timpul istoric, prin nașterea cea după trup, timp din care vom ieși cândva, să conștientizăm că viața pământească este o pregătire pentru adevărata viață, Dincolo, în veșnicia Preasfintei Treimi. Prin urmare, reflectând la timpul vieții cu care ne binecuvintează Părintele ceresc, despre care nu știm cât va dura, să ne bucurăm de prezent și să scrutăm viitorul cu speranță și încredere în ajutorul lui Dumnezeu, străduindu-ne a ne comporta totdeauna ca buni creștini și săvârșind binele în jurul nostru”, a precizat Părintele Arhiepiscop.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.