Pe parcursul acestui an, în perioada martie – noiembrie 2022, Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a organizat mai multe serii de vizite la Muzeul Bisericesc Eparhial din municipiul Buzău pentru grupuri de elevi provenind din toate cele șapte protoierii buzoiene și vrâncene. În total, 255 de elevi de gimnaziu și de liceu, însoțiți de profesorii lor și de preoții delegați ai fiecărei protoierii, au trecut pragul ansamblului muzeal încărcat de istoria, cultura și spiritualitatea acestei zone.

Vizitatorii au fost întâmpinați de pr. Dan Necula, consilier eparhial de resort, și de doamnele muzeograf Ecaterina Stroe și Alina Avram, care le-au dat posibilitatea de a urmări evoluția patrimoniului și a culturii în Eparhia de la Curbura Carpaților, începând cu documentele istorice care atestă existența ei, expuse pe peretele și în vitrinele primei săli de la etaj. În continuare, elevii au descoperit exponate de artă eclesială românească din secolul al XVII-lea, provenind de la ctitoriile domnești și boierești, dar și din afara Țărilor Române. Se remarcă în mod deosebit ușile împărătești cu decorațiuni florale, acant și viță-de-vie, încadrând scena Bunei Vestiri și pe cei patru Sfinți Evangheliști.

O piesă de patrimoniu de referință, care atrage întotdeauna atenția vizitatorilor, este catapeteasma de început de secol XIX, care prezintă toate persoanele sfinte și evenimentele biblice importante. De exemplu, partea superioară a sa cuprinde trei rânduri de icoane: în partea de sus este șirul proorocilor veterotestamentari, la mijloc, șirul celor 12 Apostoli și pe al treilea rând, icoanele praznicelor împărătești.

Muzeul Eparhial găzduiește, de asemenea, o colecție de icoane și tablouri, dedicată Școlii de zugravi de subțire care a funcționat în secolul al XIX-lea la Buzău, conținând lucrări celebre ale pictorilor Nicolae Teodorescu și Gheorghe Tattarescu: „Roata Vieții”, „Răstignirea”, „Lângă Cruce stând”, „Sfinții Mucenici Gheorghe și Dimitrie”. Holul de la etaj expune o vastă colecție de icoane realizate în anul 1844 pentru biserica Mănăstirii Rătești. Au putut fi admirate și portretele episcopilor de marcă ai Buzăului, dintre care amintim pe Chesarie Căpățână, pe Filothei Pârșoi și pe Dionisie Romano, alături de colecția de veșminte, mitre și bastoane arhierești în sala special amenajată pentru ierarhi.

Turul muzeului a continuat la parter cu cele trei săli tematice: sala dedicată colecției de exponate de la Mănăstirea Rătești, sala tipografiei și a cărților editate la Episcopia Buzăului, respectiv sala de prezentare a mănăstirilor și schiturilor buzoiene și vrâncene. Holul de la parter este împodobit cu patru steaguri bisericești, pictate tot în secolul al XIX-lea, respectiv cu cele două iconostase care expun icoanele Sfântului Mare Mucenic Mina și a Maicii Domnului, care au aparținut Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial de la Buzău.

La finalul vizitei, copiii au primit gratuit o broșură de prezentare a Muzeului Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, apoi s-au închinat în Catedrala Voievodală, mulțumind lui Dumnezeu, dar și organizatorilor, pentru că li s-a oferit ocazia de a cunoaște în amănunt trecutul bisericesc al acestor locuri binecuvântate.

Clădirea emblematică a Muzeului Bisericesc Eparhial, datorită căreia a fost descoperit și tezaurul „Cloșca cu pui de aur” în cariera de la Pietroasa, a fost ctitorită de vrednicul de pomenire Episcop Chesarie (1825-1846) în anul 1838. Monument istoric și de arhitectură, realizat în stil neoclasic, edificiul a fost destinat inițial Seminarului Teologic buzoian, devenind sediu pentru Muzeul Eparhial în anul 2007. Imobilul a trecut, între 2017-2021, printr-un amplu proces de consolidare și restaurare, sub atenta supraveghere a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Pr. cons. Dan Necula

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul