Luni, 9 noiembrie 2020, în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, credincioșii buzoieni au venit la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiu pentru a se închina la racla cu un fragment din cinstitele sale moaște, dăruit de Mitropolia de Edessa, Pella și Almopia din Grecia, în anul 2016.

Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de șapte preoți și doi diaconi, după care s-a oficiat și slujba Parastasului pentru părintele profesor Manea Cristișor, cu prilejul împlinirii a 40 de zile de la mutarea sa la Domnul. La final, Chiriarhul locului i-a premiat pe participanții la concursul eparhial de scriere de eseuri și lucrări științifice pe tema pastorației părinților și copiilor, destinat elevilor seminariști, studenților și absolvenților unui program de licență, master sau doctorat, din cadrul unei facultăți de teologie ortodoxă.

În cuvântul de învățătură, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a vorbit despre viața Sfântului Nectarie, evidențiind virtuțile prin care acesta s-a făcut bineplăcut lui Dumnezeu și oamenilor.

„Anul acesta – mai precis, ieri, 8 noiembrie – s-au împlinit exact 100 de ani de la nașterea în Împărăția lui Dumnezeu a Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, pe care întreaga creștinătate ortodoxă îl cinstește cu bucurie, în ziua sa de prăznuire, 9 noiembrie, așa cum i-a fost stabilită de către Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă a Greciei, în anul 1961, când l-a trecut în rândul sfinților din calendar. Iar aceasta s-a datorat, în primul rând, evlaviei dreptcredincioșilor creștini față de acest vrednic slujitor al lui Dumnezeu, strălucit profesor și părinte spiritual al multor preoți ortodocși din Grecia, formați la Seminarul Teologic «Rizarion» din Athena, dar și iscusit duhovnic a mii de creștini și ctitor al Mănăstirii «Sfânta Treime» din Eghina, unde și-a aflat odihna veșnică. În al doilea rând, este deja îndeobște cunoscută și confirmată prezența Sfântului Nectarie în viața oamenilor, îndeosebi a celor bolnavi și suferinzi, pe care el îi cercetează fără întârziere, când este chemat în rugăciune, mijlocind în fața Doctorului prin excelență, Hristos Domnul, Care, în semn de apreciere față de sfinții Săi, Își revarsă mila și puterea Sa vindecătoare asupra celor neputincioși inclusiv prin intermediul acestui mare Sfânt Părinte, perceput deja ca fiind făcător de minuni și vindecător de boli.

A trecut prin multe necazuri și greutăți și, din acest punct de vedere, Sfântul Ierarh Nectarie este pentru noi un dascăl al răbdării, smereniei și credinței nezdruncinate în dreptatea lui Dumnezeu, pe Care L-a mărturisit cu multă demnitate creștină și preoțească, în pofida încercărilor la care a fost supus de vrăjmașul diavol, prin uneltirile viclene ale unora dintre semenii săi. […] Ca preot misionar în capitala Egiptului, apoi ca episcop de Pentapole, Sfântul Nectarie s-a distins în rândul slujitorilor Bisericii prin râvna propovăduirii și acuratețea cuvântului, printr-o viață curată și cinstită, pecetluită de slujirea jertfelnică a Mântuitorului Iisus Hristos, și prin dăruirea totală față de fiii săi duhovnicești, drept pentru care credincioșii l-au simțit ca fiind omul cel mai apropiat de sufletul lor, bun, generos și gata să vină în ajutorul oricui”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În semn de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată, părintele Teofil Cristișor – slujitor la Parohia Broșteni din Buzău, fiul vrednicului de pomenire preot profesor Manea Cristișor, a primit rangul onorific de iconom stavrofor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Sărbătoarea hramului s-a încheiat cu festivitatea de premiere a tinerilor înscriși la concursul de scriere de eseuri și lucrări științifice, organizat de Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul, în contextul Anului omagial al pastorației părinților și copiilor.

Premiile au constat în sume de bani oferite câștigătorilor, după cum urmează: locul I – Mihăiță Stroe (500 de lei); locul al II-lea – Mircea Iulian Fulga (400 de lei); locul al III-lea – Stelian Daniel Moldoveanu (300 de lei); mențiuni – Marian Florin Dragu și Ionuț Alin Tarău (200 de lei fiecare).

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian i-a felicitat pe participanți, dăruindu-le diplome, icoane, Noul Testament cu Psalmii (format mare), cartea „Vulturul rănit. Viața Sfântului Grigorie Teologul” (de Stelianos Papadopoulos) și volumul „Memorii. Martorul orei 25” (de Constantin Virgil Gheorghiu).

Lucrările au fost jurizate de o comisie de specialitate, acestea urmând să apară în publicațiile oficiale ale Eparhiei Buzăului și Vrancei – revista Glasul Adevărului și anuarul Almanah bisericesc 2020.