În ziua de prăznuire a Nașterii Maicii Domnului, miercuri, 8 septembrie 2021, Mănăstirea Recea din județul Vrancea și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în altarul de vară al așezământului călugăresc, împreună cu un sobor de șapte ieromonahi, preoți și diaconi.

În predica sa, Chiriarhul locului a explicat că Sfinții Părinți au rânduit ca anul bisericesc să înceapă cu un praznic închinat Maicii Domnului, „pentru a ne arăta că nașterea Preacuratei Fecioare Maria din dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana, așa cum se spune în troparul sărbătorii de astăzi, «bucurie a vestit la toată lumea, căci dintr‑însa a răsărit Soarele Dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru», prin a Cărui Întrupare s‑a făcut începutul mântuirii neamului omenesc”.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a evidențiat cinstirea deosebită de care se bucură Sfânta Fecioară Maria în rândul creștinilor.

„Se cuvine să ne adresăm Maicii Domnului în rugăciune, cu credință, cu nădejde și cu evlavie; să îngenunchem în fața sfintei sale icoane, având încredințarea că ea ne înțelege atunci când cădem sub povara crucii, pentru că știe că suntem ființe slabe și neputincioase; de aceea, ne ajută să ne ridicăm și să ne îndreptăm. La rugăciunile stăruitoare ale Preacuratei Fecioare, Mântuitorul Hristos, Fiul ei, revarsă harul Sfântului Duh asupra noastră, sfințindu‑ne viața și ajutându‑ne să trăim creștinește, ca apoi să avem parte de fericire, de lumină și de bucurie în Împărăția lui Dumnezeu. Nu există nicio slujbă în cultul Bisericii Ortodoxe care să nu cuprindă și cântări adresate Maicii Domnului, prin care‑i arătăm cinstirea ce i se cuvine, mai presus decât a puterilor îngerești și a sfinților. Sfântul Grigorie Palama o lăuda, zicând: «Maica Domnului, tu ți‑ai unit mintea cu Dumnezeu, tu te‑ai unit cu Dumnezeu în trup, tu L‑ai făcut pe Dumnezeu Fiu al Omului, iar pe om fiu al lui Dumnezeu», deoarece ea a determinat – prin curăție desăvârșită, prin ascultare și prin smerenie – pogorârea lui Dumnezeu pe pământ, pentru ca Cel născut cu trup omenesc din pântecele ei să‑l înalțe pe om la cer”, a subliniat Ierarhul.

După Sfânta Liturghie a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii lăcașului mănăstiresc, mutați la Domnul. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Mănăstirea Recea este un așezământ monahal de maici, situat în partea de nord-vest a satului Cândești din comuna vrânceană Dumbrăveni, pe valea pârâului Recea, de unde vine și denumirea sa.