La Sala „Balada“ din Focşani a avut loc, joi seară, 14 ianuarie 2016, un eveniment de excepţie, intitulat TEMEI ŞI DĂINUIRE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ.

Manifestarea a fost organizată de Asociaţia „Părinţi pentru Ora de Religie“ (APOR) Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ansamblul „Ţara Vrancei“, Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu“, Fundaţia Culturală „Simion Mehedinţi – Mioriţa“, Biblioteca Judeţeană, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu“, Şcoala „Ion Bazgan“ Focşani şi Scoala „Alexandru Vlahuţă“ Gugeşti, cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii.

Bucurie mare, muzică pentru cele mai sensibile inimi, cuvinte de adâncă înţelepciune din cultura noastră, scrise de mari români, fragmente din cultura populară autentică, toate împletite au realizat o seară de neuitat pentru cei prezenţi, o seară în care CULTURA NAŢIONALĂ a fost iubită, sărbătorită, dorită şi, mai ales, simţită în toate formele ei.

Evenimentul a fost gândit ca o demonstraţie a faptului că temeiul şi şansa de dăinuire a culturii româneşti sunt reprezentate de spiritualitatea profundă a acestui popor, izvor de creaţie românească înaltă, cum spunea Lucian Blaga.

APOR Vrancea a iniţiat acest eveniment, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, care spunea că dacă poporul român se va întoarce la adevăratele sale valori, verificate în bimilenara sa trecere prin vâltoarea vremurilor, dacă fiecare dintre noi va fi conştient de necesitatea unei profunde schimbări spirituale, manifestate prin iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, atunci vom putea nădăjdui la rodirea strădaniilor noastre, în viaţa de zi cu zi“.

Biblioteca Judeţeană a realizat o expoziţie de carte românească, în cadrul căreia au putut fi admirate mai multe volume aparţinând marilor noştri poeţi şi scriitori: Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Tudor Arghezi sau Lucian Blaga.

Elevii de la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu“ au demonstrat, o dată în plus, atât calitatea învăţământului artistic din acest liceu, cât şi dedicarea profesorilor în ceea ce priveşte insuflarea şi dăruirea către elevi a unui profund sentiment de dragoste pentru cultură. O surpriză a serii a constituit-o elevul Valentin Dumitru din clasa a V-a, care a încântat publicul prin interpretarea Baladei lui Ciprian Porumbescu, simbol al românismului, de la momentul la care şi Eminescu a ascultat-o la Putna şi până azi.

Ansamblul folcloric „Ţara Vrancei“ a mişcat inimile spectatorilor şi a marcat importanţa culturii populare ca matrice esenţială a culturii naţionale.

Momentul teatral pregătit de copiii de la Atelierul de creaţie organizat de APOR Vrancea a fost intens şi atrăgător, captivând inimile spectatorilor.

Fundaţia Culturală „Simion Mehedinţi – Mioriţa“ a lansat ultimul număr din ziarul cultural „LA NOI…“, în paginile căruia, emblematic pentru dragostea românilor faţă de cultură, este scris că „poporul român a ştiut să trăiască în istorie, dar cu inima în veşnicie“.

În concluzie, Ziua Culturii Naţionale a fost sărbătorită la Focşani cu mult dor faţă de valorile neamului românesc.