În anul 2023, proclamat de Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, activitatea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a fost încununată cu multe realizări în plan cultural-educațional și social-filantropic.

Activitatea culturală

Sectorul Cultural și comunicații media a marcat Anul omagial și comemorativ 2023 prin diferite proiecte și manifestări teologice, culturale, artistice și editoriale: conferințele preoțești de primăvară și de toamnă, în cadrul cărora au fost evidențiate, pe de o parte, forme ale pastorației și cinstirii persoanelor vârstnice în Sfânta Scriptură, repere ale pastorației bătrânilor în viața Bisericii, realități și provocări actuale privind pastorația vârstnicilor, iar pe de altă parte, cântarea religioasă în Sfânta Scriptură, importanța cântului liturgic potrivit Sfintei Tradiții ortodoxe, chipuri de imnografi creștini, exemple de compozitori și psalți români care au contribuit la dezvoltarea muzicii psaltice sau a cântării corale în Biserica Ortodoxă Română; Simpozionul cultural-comemorativ Episcopul Dionisie Romano al Buzăului (1865-1873) – 150 de ani de la intrarea sa în veșnicie (23 mai 2023, Catedrala Arhiepiscopală din Buzău); Simpozionul Zilele Artei Psaltice în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, închinat imnografilor și cântăreților bisericești (20 septembrie 2023, Aula Brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din Buzău); 4 concerte de muzică religioasă și de colinde, intitulate generic Veniți să ne bucurăm de Domnul!, susținute de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului” din Buzău, de Corala Mixtă a Catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Focșani, de Corul Psaltic „Sfântul Ioan Damaschin” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, dar și de alte formații corale invitate; lucrări apărute la Editura Eparhială: revista Glasul Adevărului (cu apariție bimestrială); anuarul Almanah bisericesc 2022; volumul comemorativ Arhid. Prof. Mihalache Tudor – Sfetnicul generațiilor de slujitori ai Domnului, realizat de un colectiv de autori și colaboratori, sub coordonarea Sectorului Învățământ și activități cu tineretul; volumul aniversar Un deceniu de continuă înnoire la Curbura Carpaților. Roadele binecuvântării lui Dumnezeu, tipărit cu prilejul împlinirii a 10 ani de la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian ca Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei; broșurile Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei – date istorice și imagini, respectiv Către seminariștii buzoieni. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae; monografiile În căutarea unor ctitori. Scurt istoric al Bisericii „Vovidenia”-Tăbăcari din Focșani, respectiv Cu trudă, rugă și dragoste pe urme strămoșești. Scurtă monografie a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Focșani.

Suma totală destinată activităților și proiectelor cultural-artistice și editoriale a fost de 720.732,23 lei.

Activitatea educațional-catehetică

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul a premiat, anul trecut, 76 de elevi de gimnaziu și liceu din Buzău și Vrancea, laureați ai Olimpiadei de Religie – etapele județeană și națională, precum și ai Olimpiadei naționale interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”, cărora li s-au oferit sume diferențiate de bani, în valoare totală de 10.600 lei, diplome, icoane și cărți religioase. Ca și în ceilalți ani, au fost acordate burse de studiu elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură: bursa „Episcopul Chesarie” (500 lei/lună), pentru 12 elevi merituoși ai Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, în sumă totală de 54.000 lei; bursa „Episcopul Dionisie Romano” (700 lei/lună/student; 500 lei/lună/elev), pentru 2 studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și 1 student de la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș, în cuantum de 18.900 lei, respectiv pentru 10 elevi de liceu din Buzău și Focșani, în valoare de 45.000 lei.

Activitățile cu tineretul au cuprins: 5 excursii culturale la Iași, Tulcea, Oradea, Târgu Neamț și Buzău, precum și 1 pelerinaj la Muntele Athos, pentru 199 de copii implicați în proiectele educaționale eparhiale și tineri de la Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul”, costul acestor activități ridicându-se la suma totală de 134.020 lei; participarea a 6 tineri buzoieni și vrânceni la tabăra națională Tradiție și noutate, ediția a V-a, respectiv a 80 de tineri la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși de la Timișoara, costurile cu transportul pentru cele două evenimente însumând 20.587 lei; Concursul Tineri și vârstnici – punte între generații (februarie – mai 2023), care a reunit aproximativ 250 de elevi din ciclul gimnazial și liceal; serii de vizite la Muzeul Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei (martie – noiembrie 2023), pentru 1.100 de elevi din toate cele 7 protoierii buzoiene și vrâncene; Proiectul socio-educațional Ghetuțele lui Moș Nicolae (5 decembrie 2023), prin intermediul căruia 233 de tineri vrânceni au primit câte o pereche de ghete, potrivită vârstei fiecăruia, dulciuri și fructe, în valoare totală de 40.812,83 lei; Proiectul Scrisoare pentru Moș Crăciun (11 noiembrie – 23 decembrie 2023), destinat unui număr de 154 de copii buzoieni și vrânceni din familii cu posibilități materiale reduse, care au primit articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, dulciuri, jucării, rechizite, produse de igienă personală, dar și alte daruri personalizate, în cuantum de 50.000 lei.

În ceea ce privește activitățile catehetice, au fost derulate următoarele proiecte: întâlnirea coordonatorilor programelor de catehizare din protoierii, intitulată Catehizarea tinerilor – cerințe, perspective, mijloace și metode moderne (16 februarie 2023, Muzeul Bisericesc Eparhial din Buzău); Programul Hristos Domnul – sprijinul bătrâneților mele (4 martie – 12 aprilie 2023), implementat în 8 parohii, cu un număr de 437 de beneficiari – adolescenți, tineri și adulți; Proiectul catehetic Trepte spre Lumina Învierii lui Hristos (27 februarie – 16 aprilie 2023), la care au luat parte aproximativ 1.800 de copii din 114 parohii; oferirea diplomei de vrednicie și a medaliei jubiliare dedicate Episcopului Dionisie Romano, în cadrul simpozionului cultural-comemorativ organizat cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la mutarea sa la Domnul, pentru 8 preoți care s-au remarcat printr-o rodnică activitate catehetică; premierea câștigătorilor fazei eparhiale a Concursului Național Catehetic Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului (30 mai 2023, Catedrala Arhiepiscopală din Buzău), implementat în 50 de parohii, cu un număr de 1.900 de beneficiari; Concursul catehetic Maica Domnului, bucuria tuturor vârstelor (11 august 2023), la care s-au înscris 35 de copii din ciclul școlar gimnazial, evaluarea și premierea acestora având loc la Ceainăria Culturală din Buzău; Proiectul catehetic Din bătrâni se povestește… (15 noiembrie – 25 decembrie 2023), implementat în 194 de parohii, cu un număr de 3.922 de beneficiari – copii, adolescenți și tineri.

Pentru toate proiectele educaționale, activitățile cu tineretul și programele catehetice eparhiale s-a cheltuit suma de 350.876,85 lei.

Activitatea social-filantropică

Sectorul Social-filantropic și misionar a desfășurat, în anul 2023, o serie de proiecte și acțiuni destinate ajutorării persoanelor aflate în nevoi și suferințe, dintre care menționăm: acordarea de hrană caldă la domiciliu, de luni până vineri, prin Cantina socială „Filantropia”, unui număr de 150 de beneficiari, selectați din toate categoriile defavorizate, la nivelul celor 26 de parohii din municipiul Buzău, costurile cu întreținerea locației și pregătirea hranei ajungând la suma de 512.300 lei; organizarea unei colecte pentru victimele cutremurului din Turcia și Siria, în urma căreia s-a strâns suma de 348.062 lei; organizarea a 6 colecte pentru ajutorarea unor persoane cu probleme medicale grave, prin contribuția Centrului Eparhial, a protoieriilor și a parohiilor, care s-au ridicat la suma de 488.780 lei; acordarea a 17 burse sociale unor elevi aflați în dificultate, în valoare de 79.700 lei; implicarea în reconstruirea și dotarea a 16 locuințe distruse de incendii sau calamități naturale cu suma de 53.780 lei; susținerea financiară a diverselor intervenții chirurgicale sau tratamente speciale pentru 48 de persoane, însumând 143.600 lei; oferirea de ajutoare financiare unor parohii cu posibilități reduse, în cuantum de 158.500 lei, respectiv a unui sprijin financiar pentru sinistrații din Arhiepiscopia Craiovei, în valoare de 100.000 lei; amenajarea, în colaborare cu Protoieria Focșani I, a unui paraclis pentru cei 60 de bătrâni din cadrul Căminului de Persoane Vârstnice din Focșani și oferirea unor scaune rulante și a altor daruri necesare beneficiarilor; deschiderea unui centru de consiliere și sprijin pentru femeile aflate în criză de sarcină și familii în dificultate, în cadrul Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Râmnicu Sărat; realizarea de activități și oferirea de daruri, cu prilejul Zilei Copilului, a Zilei Mamei, a sărbătorilor de Paști și de Crăciun, pentru copiii angajaților Centrului Eparhial, dar și pentru cei din parohii, în sumă de 57.600 lei; desfășurarea de activități filantropice, în preajma Crăciunului și a Sfintelor Paști, în unitățile medicale unde activează preoții de caritate, care au dăruit copiilor și persoanelor defavorizate pachete cu alimente, dulciuri, produse de igienă și îmbrăcăminte; oferirea de ghiozdane cu rechizite unui număr de 120 de copii fără posibilități materiale, în cuantum de 17.904 lei; Proiectul Și la tine vine Moș Crăciun, derulat în parteneriat cu Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române din Eparhie, prin intermediul căruia au fost împărțite 100 de pachete cu îmbrăcăminte și alte daruri copiilor din familii defavorizate, în valoare totală de 30.000 lei; pregătirea a 800 de pachete cu produse specifice mesei pascale pentru credincioșii prezenți, în noaptea Învierii, la cele două Catedrale Arhiepiscopale din Buzău, precum și a 500 de pachete cu daruri pentru colindătorii care au venit la Centrul Eparhial și pentru copiii participanți la slujbele din ziua de Crăciun, de la ambele Catedrale, însumând 69.202 lei; organizarea a 18 campanii de donare de sânge, cu sprijinul celor 7 protoierii ale Eparhiei, la care au participat 872 de persoane, fiind colectați 403 litri de sânge.

În consecință, Centrul Eparhial, protoieriile și parohiile au acordat ajutoare financiare și materiale (alimente, îmbrăcăminte, medicamente, produse igienico-sanitare, materiale de construcții) unui număr de 38.140 de beneficiari. Pentru toate acțiunile și programele sociale derulate în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Centrul Eparhial a cheltuit suma de 1.783.987 lei, iar cele 7 protoierii și 580 de parohii, suma de 2.961.270 lei, adică un total de 4.745.257 lei.

Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române – Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

În cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei funcționează Societatea Națională a Femeilor Ortodoxe Române (SNFOR – ABV), care a desfășurat, în cursul anului 2023, o intensă lucrare cultural-educațională și socială pe plan local. Dintre cele aproximativ 284 de activități derulate, amintim: evenimentul Cultură, spiritualitate și identitate națională (24 iunie 2023, Ceainăria Culturală din Buzău); evenimentul Mausoleul de la Mărășești – un veac de rugăciune și recunoștință (5 august 2023), în cadrul căruia a fost sărbătorit centenarul punerii pietrei de temelie a monumentului eroilor din Primul Război Mondial, prin săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești și a slujbei Parastasului pentru eroii români, în capela ortodoxă a mausoleului, urmate de câteva momente artistice; Concursul de bătut toaca Chemarea la rugăciune, care a reunit 43 de copii din diferite parohii buzoiene și vrâncene, etapa finală a competiției fiind găzduită de Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău (1 octombrie 2023); Simpozionul Dimitrie Cantemir – 300 de ani întru nemurire (18 noiembrie 2023, Catedrala Arhiepiscopală din Buzău), care a constat în susținerea unor conferințe despre viața și opera marelui cărturar comemorat, încheindu-se cu festivitatea de premiere a concursului interjudețean omonim de eseuri pentru elevi de liceu. Suportul financiar a fost asigurat atât de SNFOR – ABV, în valoare de 108.467 lei, cât și de voluntarii care s-au implicat activ în realizarea activităților.

Suma totală cheltuită de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, în anul 2023, pentru evenimentele și proiectele cultural-educaționale și social-filantropice, a fost de 5.925.333,08 lei, dând slavă lui Dumnezeu și mulțumind tuturor celor care sprijină multiplele sale activități: clerici, monahi și dreptcredincioși creștini.