Duminica a 2-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, a fost așteptată cu multă bucurie de credincioșii Parohiei Ogrăzile din comuna buzoiană Merei, care au participat în număr mare la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din localitate.

În soborul slujitor s-au aflat: pr. Constantin Călin – protopop al Protoieriei Buzău I, protos. Macarie Gherghe – egumenul Schitului Ciobănoaia, pr. Marius Nicolae – Parohia Ogrăzile, precum și alți preoți și diaconi.

În omilia duminicală, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a evidențiat contribuția Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la teologia ortodoxă.

„Sfântul Grigorie Palama a clarificat odată pentru totdeauna o învățătură extrem de importantă pentru Ortodoxia răsăriteană, referitoare la posibilitatea creștinului de a vedea cu ochii credinței lumina dumnezeiască a Preasfintei Treimi, prin rugăciune permanentă, săvârșită în stare de isihie sau liniște sufletească, în duh de smerenie și în ascultare de Sfânta Biserică. Este vorba despre energiile necreate, cunoscute sub denumirea de «har dumnezeiesc», ce izvorăsc din ființa lui Dumnezeu și de care s-au împărtășit Sfinții Apostoli Petru, Iacov și Ioan pe Muntele Tabor, când Mântuitorul Iisus Hristos S-a schimbat la față înaintea lor, precum și alți sfinți, în frunte cu Maica Domnului. Din păcate, această experiență de veacuri a Bisericii creștine a fost pusă la îndoială de un călugăr italian pe nume Varlaam din Calabria, stabilit la Constantinopol, în prima jumătate a secolului al XIV-lea. Acesta susținea că Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât prin puterea rațiunii, și nu prin rugăciune, așa cum credeau călugării din Sfântul Munte Athos. Această situație avea să declanșeze o dispută teologică între călugării athoniți, în frunte cu Sfântul Grigorie, și filosoful Varlaam, care s-a finalizat cu biruința celor dintâi și condamnarea învățăturii greșite a celui din urmă, proclamate în cadrul unor sinoade episcopale desfășurate în capitala Imperiului Bizantin. De atunci și până astăzi, Sfântul Grigorie Palama este supranumit «teologul luminii dumnezeiești» și «luminător al Ortodoxiei», ca unul care a experimentat vederea luminii taborice și, totodată, a explicat pe înțelesul tuturor teologia energiilor necreate ale lui Dumnezeu, care se împărtășesc credincioșilor prin lucrarea Preasfântului Duh, în Sfintele Taine ale Bisericii”, a spus Chiriarhul.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit textul evanghelic despre minunea vindecării slăbănogului din Capernaum (Marcu 2, 1-12).

„Pentru a ni se împlini rugăciunile adresate lui Dumnezeu, este nevoie să ne întărim și mai mult în credință, pentru că, fără dreaptă credință, fără nădejde și fără dragoste revărsată asupra semenilor noștri, nu putem să ne sfințim viața. Știm că suntem oameni neputincioși și supuși greșelilor, dar Dumnezeu ne-a dat rațiune ca să reflectăm la ceea ce ne-a învățat Mântuitorul Hristos și ne-au explicat Sfinții Părinți, că sfințirea vieții este, într-adevăr, greu de dobândit, dar nu imposibil, dovadă în acest sens fiind numărul atât de mare al sfinților din calendarul Bisericii noastre, pe care îi pomenim în fiecare zi. Ei ne sunt modele de viețuire creștină autentică și, totodată, de încurajare pentru continuarea luptei duhovnicești cu ispitele vrăjmașului, încredințându-ne că Dumnezeu Însuși ne ajută să ne purtăm crucea până la capătul drumului, unde ne așteaptă Mântuitorul Iisus Hristos Cel răstignit și înviat. Așadar, în această perioadă de pregătire prin post și rugăciune, trebuie să înțelegem cu toții că, numai după ce ne-am răstignit păcatele pe crucea vieții personale, ne vom putea împărtăși de lumina cea neînserată a Învierii lui Hristos”, a precizat Arhiepiscopul Ciprian.

Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.