TEOLOGIE PASTORALĂ ȘI ASPECTE SOCIAL-MISIONARE:

 1. Mântuitorul Iisus Hristos ca păstor de suflete;
 2. Sfinții Apostoli ca păstori de suflete;
 3. Preotul ca păstor de suflete;
 4. Rolul familiei preotului în viața parohială;
 5. Cultura preotului – unul dintre factorii determinanți ai reușitei în pastorație;
 6. Tactul pastoral și importanța lui în pastorație;
 7. Activitățile și stările incompatibile cu slujirea preoțească, potrivit Sfintelor Canoane;
 8. Pregătirea sufletească și trupească a preotului pentru săvârșirea sfintelor slujbe;
 9. Mijloacele de formare și îmbunătățire a vieții păstorului de suflete: rugăciunea, postul, lectura, meditația etc.;
 10. Continua pregătire intelectuală a preotului;
 11. Sfânta Liturghie – cel mai de seamă mijloc de pastorație colectivă;
 12. Sfintele Taine ca mijloace de pastorație individuală și colectivă;
 13. Combaterea formalismului și a rutinei preotului în oficierea sfintelor slujbe;
 14. Predica și cateheza – mijloace de pastorație;
 15. Preotul – îndrumătorul vieții religios-morale a credincioșilor;
 16. Care sunt motivele intensificării prozelitismului sectar?
 17. Ce ar trebui să facă Biserica pentru contracararea prozelitismului sectar?
 18. Cinstirea sfinților;
 19. Cinstirea Sf. Cruci;
 20. Preacinstirea Maicii Domnului;
 21. Cum se face primirea la Ortodoxie a celui de altă confesiune?
 22. Ce relație considerați că trebuie să fie între Școală și Biserică?
 23. Care credeți că este locul Religiei între celelalte discipline școlare?
 24. Puteți include predarea Religiei între mijloacele de pastorație? Motivați!
 25. Combaterea aspectelor negative din viața credincioșilor: alcoolismul, concubinajul, divorțul, avortul; lupta împotriva superstițiilor și a vrăjitoriilor;
 26. Importanța activităților religios-culturale cu tinerii; Modalități de implicare a acestora în acțiunile concrete ale parohiei;
 27. Implicarea preotului în acțiuni caritative organizate; Asistența socială în parohie; Asistența socială în Biserica Ortodoxă Română; Preotul – rolul său în sectorul social-filantropic al Bisericii;
 28. Predici și cateheze:
 29. Cateheză (prezentare catehetică) despre Taina Botezului;
 30. Cateheză (prezentare catehetică) despre Taina Mirungerii;
 31. Cateheză (prezentare catehetică) despre Taina Cununiei;
 32. Cateheză (prezentare catehetică) despre Taina Pocăinței;
 33. Cateheză (prezentare catehetică) despre Taina Sfintei Euharistii;
 34. Cateheză (prezentare catehetică) despre Taina Preoției;
 35. Cateheză (prezentare catehetică) despre Taina Sfântului Maslu;
 36. Cateheză (prezentare catehetică) despre Sfânta Scriptură;
 37. Cateheză (prezentare catehetică) despre Simbolul de credință;
 38. Cateheză (prezentare catehetică) despre Sfânta Liturghie;
 39. Cateheză (prezentare catehetică) despre Sfânta Cruce;
 40. Cateheză (prezentare catehetică) despre Biserică;
 41. Cateheză (prezentare catehetică) despre Sfânta Treime;
 42. Cateheză (prezentare catehetică) despre Sfintele Taine;
 43. Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți;
 44. Predică la Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieții);
 45. Predică la Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur;
 46. Predică la Buna Vestire;
 47. Predică la Duminica a XIX-a după Rusalii (Iubirea vrăjmașilor);
 48. Predică la Duminica I din Post (a Ortodoxiei);
 49. Predica la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului risipitor);
 50. Predică la Sfânta Treime;
 51. Predică la Schimbarea la Față a Domnului;
 52. Predică la Adormirea Maicii Domnului;
 53. Predică la Înălțarea Sfintei Cruci;
 54. Predică la Sfântul Nicolae.

 

TEOLOGIE SACRAMENTAL-LITURGICĂ ȘI MUZICĂ BISERICEASCĂ:

 1. Rugăciunile începătoare (rostirea lor);
 2. Rânduiala Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur și simbolismul acesteia;
 3. Rânduiala Sfintei Taine a Botezului și simbolismul acesteia;
 4. Care sunt obiectele de cult de care are nevoie preotul pentru săvârșirea Botezului?
 5. Poate preotul boteza mai mulți copii în cadrul aceleiași slujbe a tainei?
 6. Cum procedează preotul dacă pruncul botezat sub stare de necesitate trăiește?
 7. Rânduiala Sfintei Taine a Spovedaniei;
 8. Poate preotul spovedi fără oficierea rânduielii din Molitfelnic?
 9. Se săvârșește ea pentru fiecare credincios sau pentru mai mulți, deodată?
 10. Ce se are în vedere la formularea întrebărilor pe care le pune duhovnicul?
 11. Ce trebuie să urmărească preotul când hotărăște canonul pentru spovedanie?
 12. Cum se procedează dacă credinciosul venit la mărturisire nu și-a îndeplinit canonul primit anterior?
 13. Poate preotul să-i schimbe penitentului canonul dat de un alt duhovnic? În ce împrejurări?
 14. Ce știți despre secretul mărturisirii păcatelor?
 15. În ce împrejurări și cu aprobarea cui poate preotul să divulge păcatele mărturisite la Spovedanie?
 16. Ce este acrivia/iconomia? Cum se aplică ea?
 17. Rânduiala Sfintei Taine a Euharistiei – împărtășirea bolnavilor;
 18. Credinciosul se poate împărtăși de mai multe ori cu o singură Spovedanie? Dar preotul? Cum procedăm la împărtășirea bolnavilor?
 19. Este bine și folositor să-i oprim pe credincioși de la Sfânta Împărtășanie pe perioade lungi? Actualitatea canoanelor bisericești;
 20. Rânduiala Sfintei Taine a Cununiei – simbolismul acesteia;
 21. Slujba Logodnei se poate face separat de Cununie sau numai împreună? Motivați!
 22. Este îngăduită oficierea Sfintei Taine a Cununiei între un ortodox și un credincios aparținând altei confesiuni?
 23. Rânduiala Tainei Sfântului Maslu;
 24. Particularitățile Deniei din Joia Sfintelor Pătimiri;
 25. Particularitățile Deniei Prohodului Domnului;
 26. Rânduiala Utreniei din noaptea Sfintelor Paști; Stihurile Paștilor;
 27. Rânduiala Vecerniei speciale din Vinerea Sfintelor Pătimiri;
 28. Rânduiala Vecerniei speciale din ziua de Paști;
 29. Rânduiala Vecerniei din Duminica Rusaliilor;
 30. Rânduiala înmormântării mirenilor;
 31. Rânduiala Aghiasmei mari;
 32. Rânduiala Aghiasmei mici;
 33. Care sunt zilele aliturgice din cursul unui an bisericesc?
 34. Câte Liturghii sunt în Biserica Ortodoxă? De câte ori și când se săvârșesc?
 35. Care este principala caracteristică a Liturghiei Sfântului Grigorie Dialogul și în ce moment al zilei poate fi săvârșită aceasta?
 36. Când se pregătește Sfânta Împărtășanie pentru cei bolnavi?
 37. Calendarul bisericesc. Care este situația actuală a Creștinătății din acest punct de vedere?
 38. Anul liturgic și împărțirea acestuia;
 39. Ce știți despre data serbării Sfintelor Paști?
 40. Temeiurile cinstirii Duminicii ca sărbătoare săptămânală;
 41. Ce sunt zilele de „harți” și care sunt acestea?
 42. Veșmintele liturgice și semnificația lor;
 43. Rugăciunile rostite la îmbrăcarea veșmintelor;
 44. Rugăciunea la Vohodul cu Sfânta Evanghelie;
 45. Materiile folosite în cult;
 46. Care sunt zilele de pomenire generală a morților?
 47. Care este tipicul iconografic al catapetesmei?
 48. Ce deosebire există între Sfântul Mir și untdelemnul sfințit?
 49. Care sunt cădirile ce se fac la slujba Sfintei Liturghii?
 50. Ce deosebire este între anafora și anafură?
 51. Troparele Învierii pe toate cele opt glasuri;
 52. Troparul Nașterii Domnului – glasul IV;
 53. Troparul Bobotezei – glasul I;
 54. Troparul Pogorârii Sfântului Duh – glasul VIII;
 55. „Suflete al meu” – glasul II;
 56. „Cămara Ta, Mântuitorul meu” – glasul III;
 57. „Învierea Ta, Hristoase” – glasul VI;
 58. „Învierea lui Hristos” – glasul II;
 59. „Cu trupul adormind” – glasul III;
 60. „De Te-ai și pogorât în mormânt” – glasul VIII;
 61. „Ziua Învierii” – glasul V;
 62. „Apărătoare Doamnă” – glasul VIII;
 63. „Doamne, mântuiește” – glasul VIII;
 64. „Câți în Hristos” – după I. Bunescu;
 65. „Crucii Tale” – glasul II;
 66. „Să se îndrepteze” – glasul I;
 67. „Cuvine-se cu adevărat” – glasul V;
 68. „De tine se bucură” – glasul VIII;
 69. „Îngerul a strigat” – glasul III;
 70. Declamarea unui ecfonis, la alegere.

 

ADMINISTRAȚIE BISERICEASCĂ ȘI ASPECTE ADMINISTRATIV-GOSPODĂREȘTI:

 1. B.O.R. ca Patriarhie (istoric; ierarhi; împărțire pe mitropolii);
 2. Mitropolia Munteniei și Dobrogei (organizare și împărțire; ierarhi);
 3. Diaspora românească (mitropolii și eparhii);
 4. Sfântul Sinod (componență și atribuții);
 5. Sinodul Permanent (componență și atribuții);
 6. Adunarea Națională Bisericească (componență și atribuții);
 7. Consiliul Național Bisericesc (componență și atribuții);
 8. Eparhia și Episcopul (Arhiepiscopul);
 9. Adunarea Eparhială (componență și atribuții);
 10. Consiliul Eparhial (componență și atribuții);
 11. Permanența Consiliului Eparhial (componență și atribuții);
 12. Cancelaria Eparhială (componență și atribuții);
 13. Protoieria și Protopopul;
 14. Parohia și parohul;
 15. Adunarea Parohială (definiție, componență și atribuții);
 16. Consiliul Parohial (definiție, componență și atribuții);
 17. Comitetul Parohial (definiție, componență și atribuții);
 18. Învățământul teologic și predarea Religiei – prevederi statutare;
 19. Disciplina clerului (organele de judecată);
 20. Cimitirele parohiale și mănăstirești: organizare și funcționare;
 21. Despre averea bisericească;
 22. Cum se administrează terenul parohiei?
 23. Care este rolul epitropului?
 24. Biblioteca parohială. Ce cărți pot fi procurate?
 25. Administrarea casei parohiale;
 26. Administrarea cimitirului parohial;
 27. Administrarea curții bisericii;
 28. Pangarul bisericii (lumânări, tămâie, obiecte de cult);
 29. Activități filantropice. Există conturi speciale?
 30. Cum se justifică plata serviciilor religioase?
 31. Actele contabile la parohie (denumirea și rolul lor);
 32. Ce se întâmplă dacă pierdem un chitanțier și ce trebuie să facem?
 33. Cum justificăm sumele cheltuite la parohie?
 34. Ce facem cu obiectele primite de la credincioși pentru biserică sau casa parohială?
 35. Se admit modificări în chitanțier?
 36. Bugetul de venituri și cheltuieli; contul de gestiune;
 37. Când și cum întocmește preotul paroh execuția bugetară?
 38. Registrele mitricale folosite de preot la parohie;
 39. Reglementările privind ridicarea noilor construcții parohiale;
 40. Reglementările privind intervențiile asupra monumentelor istorice;
 41. Norme de păstrare a bunurilor ce fac parte din patrimoniul cultural eclesial;
 42. Reglementările privind lucrările de pictare și repictare a bisericii.

 

SUGESTII BIBLIOGRAFICE:

 1. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 97/10 februarie 2020;
 2. *** Îndrumător Administrativ-bisericesc, Ed. Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2010;
 3. Regulamentul Organismelor Centrale ale Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2019;
 4. Regulamentul administrării bunurilor bisericești, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2019;
 5. Prof. Univ. Dr. Ene Braniște, Liturgica Specială, Ed. Basilica, București, 2016;
 6. Prof. Univ. Dr. Ene Braniște, Liturgica Generală, vol. I-II, Ed. Basilica, București, 2015;
 7. Tipic bisericesc, EIBMBOR, București, 1976;
 8. Liturghier, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2012;
 9. Cântările Sfintei Liturghii, colinde și alte cântări bisericești, EIBMBOR, București, 1999;
 10. Cântările Triodului, EIBMBOR, București, 2003;
 11. Cântările Penticostarului, EIBMBOR, București, 2004;
 12. Anastasimatarul uniformizat (Utrenierul), EIBMBOR, București, 2004.

* Pentru aprofundarea temelor se pot studia și alte cărți de cântări bisericești, pe dublă notație (psaltică și liniară), publicate de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. În timpul examinării, candidatul va folosi cartea de cântări necesară, dintre cele puse la dispoziție de către organizatori.