Solicitanții vor depune la Centrul eparhial un dosar conținând următoarele documente:

a. cerere tip (a se vedea în partea de jos a documentului, în galeria foto);

b. copie după actul de identitate;

c. copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

d. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești);

e. recomandare de la preotul paroh (preoții vor prezenta recomandarea din partea părintelui protopop de care aparțin, monahii de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții de la exarhul locului);

f. copie după diploma de licență/de masterat/adeverința validă și foaia matricolă;

g. adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).