Solicitanţii vor depune la Centrul eparhial un dosar conţinând următoarele documente:

a. cerere tip (a se vedea în partea de jos a documentului, în galeria foto);

b. copie după actul de identitate;

c. copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

d. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoaşterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovniceşti);

e. recomandare de la preotul paroh (preoţii vor prezenta recomandarea din partea părintelui protopop de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului);

f. copie după diploma de licenţă/de masterat/adeverinţa validă şi foaia matricolă;

g. adeverinţă de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).

● Dosarele complete se vor depune la sediul Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, la Registratură, Aleea Episcopiei, nr. 3, din municipiul Buzău, în intervalul orar 08.00-16.00, începând cu data de 24 august 2015.

Pr. prof. Cristian Marius Dima

Consilier eparhial