TEOLOGIE DOGMATICĂ

 1. Dogma Sfintei Treimi (temeiuri scripturistice, formulare, precizarea terminologiei);
 2. Persoanele Sfintei Treimi; raporturile dintre ele; perihoreză și apropriere;
 3. Crearea lumii nevăzute și a celei văzute;
 4. Crearea omului; Ființa omului: trup și suflet;
 5. Starea originară a omului;
 6. Căderea omului în păcat;
 7. Planul lui Dumnezeu în mântuirea omului și a lumii; Pregătirea omului pentru venirea Mântuitorului; Proorociri despre venirea Mântuitorului; Plinirea vremii; Întruparea Fiului lui Dumnezeu; Persoana divino-umană a Mântuitorului;
 8. Unirea ipostatică; Dumnezeu Omul – Iisus Hristos; Urmările sau consecințele unirii ipostatice;
 9. Întreita slujire a Mântuitorului;
 10. Răscumpărarea (mântuirea obiectivă);
 11. Persoana și lucrarea sfințitoare a Sfântului Duh; Relația dintre Hristos și Duhul Sfânt în iconomia mântuirii;
 12. Harul și însușirile lui; Harul, harismele și darurile Duhului Sfânt; Harul – privire interconfesională la catolici și protestanți;
 13. Raportul dintre har și libertatea omului;
 14. Întemeierea Bisericii; constituția divino-umană a acesteia;
 15. Însușirile Bisericii;
 16. Membrii Bisericii: clerul și credincioșii; Ierarhia bisericească și preoția universală;
 17. Sfintele Taine; Considerații generale;
 18. Învățătura creștină despre viață și moarte; Judecata particulară;
 19. Starea sufletului după moarte: raiul și iadul;
 20. A doua venire a Domnului; Semnele Parusiei; Învierea morților; Judecata obștească; Sfârșitul lumii; Viața veșnică.

SUGESTII BIBLIOGRAFICE:

 1. *** Credința ortodoxă, Ed. Trinitas, Iași, 1996;
 2. *** Viu este Dumnezeu. Catehism ortodox, Ed. Harisma, București, 1993;
 3. *** Catehismul Bisericii Catolice, Arhiepiscopia Romano-Catolică, București, 1993;
 4. *** Conciliul Ecumenic Vatican II. Constituții, decrete, declarații, Ed. Arhiepiscopia Romano-Catolică, București, 1999;
 5. Alfeyez, H., Le mystere de la foi. Introduction à la thèologie dogmatique orthodoxe, Cerf, Paris, 2001;
 6. Bria, I., Credința pe care o mărturisim, EIBMBOR, București, 1987;
 7. Bria, I., Dicționar de teologie ortodoxă, ed. a II-a, EIBMBOR, București, 1994;
 8. Bria, I., Tratat de teologie dogmatică și ecumenică, Ed. România Creștină, București, 1999;
 9. Calvin, J., Învățătura religiei creștine, [Institutio Christianae Religionis], 2 vol., Ed. Cartea Creștină, Oradea, 2003;
 10. Chițescu N., I. Todoran, I. Petreuță, Teologia dogmatică și simbolică. Manual pentru Institutele Teologice, 2 vol., EIBMBOR, București, 1958;
 11. Clèment, O., Biserica Ortodoxă, Ed. Teora, București, 2000;
 12. Dositei, Mărturisirea Patriarhului Dositei (1672), trad. V. Loichiță în „Candela”, 1942-1943;
 13. Evdokimov, P., Ortodoxia, EIBMBOR, București, 1996;
 14. Felmy, K.C., Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introd. și trad. Pr. prof. dr. I. Ică, Deisis, Sibiu, 1999;
 15. Gagiu, I., N.C. Buzescu, Dogmatica. Manual pentru uzul Seminariilor Teologice, EIBMBOR, București, 1958;
 16. Lossy, V., Introducere în teologia ortodoxă, Ed. Enciclopedică, București, 1993;
 17. Lossy, V., Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, Ed. Anastasia, București, 1993;
 18. Luther, M., Scrieri I, Ed. Logos, Cluj-Napoca, 2003;
 19. Meyendorff, J., Teologia bizantină, EIBMBOR, București, 1996;
 20. Mitrofan Kritopoulos, Mărturisirea de credință, trad. Pr. Prof. I. Ică în „Mitropolia Ardealului”, nr. 2, XVI (1973);
 21. P.S. Photios, Arhim. Philatete, P. Patric Ranson, Noul Catehism Catolic contra credinței Sfinţilor Părinţi. Un răspuns orthodox, Ed. Deisis, Sibiu, 1994;
 22. Popovitch, J., Philosophie Orthodoxe de la Vèritè. Dogmatique de L’Èglise Orthodoxe, 5 vol., Ed. L’Age d’Homme, Lausanne, 1992-1997;
 23. Atanasie de Paros, Arătare sau adunare pre scurt ale dumnezeieștilor dogme ale credinței, Mănăstirea Neamț, 1816, reeditare Ed. Pelerinul Român, Oradea, 2001;
 24. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. Pr. D. Fecioru, ed. a III-a, Ed. Scripta, București, 1993;
 25. Sf. Petru Movilă, Mărturisirea Ortodoxă, în vol. Mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe, trad. Al. Elian, EIBMBOR, București, 1981;
 26. Stăniloae, D., Teologia Dogmatică Ortodoxă, 3 vol, ed. a III-a, EIBMBOR, București, 1996;
 27. Todoran, I., I. Zăgrean, Teologia Dogmatică. Manual pentru Seminariile Teologice, București, 1991; ultima ediție – Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2004;
 28. Tsirpanlis, C., Introduction to Eastern Patristic Thought and Orthodox Theology, The Liturgical Press, Collegeville Minnesota, 1991;
 29. Yannaras, C., Abecedar al credinței, Ed. Bizantină, București, 1996.