Utrenia din Sfânta și Marea Vineri, numită și „Denia celor 12 Evanghelii”, a fost săvârșită joi seară, 16 aprilie 2020, la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial Buzău, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

În cadrul slujbei, Ierarhul locului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a citit cele 12 fragmente evanghelice care ne înfățișează Pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„În cărțile de cult, atât cântările, cât și sinaxarul acestei slujbe, numită «Denia celor 12 Evanghelii», ne arată însemnătatea momentelor trăite de Mântuitorul Iisus Hristos: scuipările, bătăile, lovirile peste față, trestia, oțetul cu care a fost adăpat, cununa de spini ce I-a fost pusă pe cap, hlamida roșie, sulița cu care a fost împuns în coastă, piroanele cu care a fost țintuit pe Cruce, Crucea ca altar de jertfă și, îndeosebi, moartea, prin care suntem încredințați că Cel ce a murit pe Cruce nu era un simplu om, ci Dumnezeu-Omul. Fiind Dumnezeu adevărat și Om adevărat, moartea nu putea să aibă stăpânire asupra Lui. De aceea, omorând moartea cu propria Sa moarte, a înviat ca un Dumnezeu Atotputernic, încredințându-ne că rostul viețuirii noastre pe pământ este acela de a dobândi viața veșnică. Prin urmare, când participăm la sfintele slujbe din Săptămâna Mare, se cuvine să medităm la ceea ce s-a întâmplat, atunci, cu Izbăvitorul lumii, dar mai ales să ne asumăm, în chip duhovnicesc, sfintele, înfricoșătoarele și mântuitoarele Sale Pătimiri, conștientizând valoarea actului suprem al iubirii Sale față de întreg neamul omenesc: jertfirea propriei Sale vieți pentru împăcarea omului cu Dumnezeu. Este important ca zilele ce ne-au mai rămas până la praznicul Învierii să le petrecem cu gândul la Hristos Domnul, răstignindu-ne duhovnicește împreună cu El, urmând ca, prin Sfânta Sa Înviere, să ne împărtășim cu toții de bucuria și lumina dumnezeiască a Preasfintei Treimi”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, în cuvântul de învățătură.

După a cincea Evanghelie, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a luat pe umeri Sfânta Cruce din altar, a ieșit pe ușa dinspre miazănoapte a altarului și a așezat-o în mijlocul bisericii, închipuindu-L pe Mântuitorul Care Și-a purtat Crucea de la locul judecății până pe dealul Golgotei, înainte de răstignire.