Miercuri, 4 octombrie 2023, la Buzău, și vineri, 6 octombrie 2023, la Focșani, au avut loc consfătuirile profesorilor de religie din cele două județe. La reuniunea cadrelor didactice buzoiene au luat parte și dascălii disciplinelor teologice de specialitate de la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”.

Gazda primei întâlniri a fost Muzeul Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, așezământ istoric de școală teologică buzoiană, care a destăinuit, timp de aproape două veacuri, tuturor celor însetați de Viață, pecetea paternității duhovnicești de la Curbura Carpaților, atât ca seminar, cât ca muzeu recent înnoit. Moderatorul serii a fost dl prof. Robert-Mugurel Roșioru, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, care a făcut o retrospectivă a rezultatelor predării religiei în anul școlar precedent, menționând performanțele obținute de elevii buzoieni la concursurile și olimpiadele naționale și implicarea lor în proiectele educaționale și catehetice inițiate de Centrul Eparhial. De asemenea, domnia sa a comunicat noutățile referitoare la programa școlară, dar și alte informații necesare pentru creșterea calității actului didactic și îmbogățirea activităților extrașcolare.

Printre colegii de la catedră s-a numărat și dna prof. Neluța-Mirela Furtună, președintele SNFOR – ABV, care a prezentat un eveniment cultural-comemorativ în pregătire, dedicat marelui cărturar Dimitrie Cantemir, ce se va desfășura în data de 18 noiembrie 2023, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău. Programul manifestărilor cuprinde și un concurs de creație literară, la care sunt invitați să participe elevi liceeni din întreaga Eparhie.

În continuare, pr. Cristian-Marius Dima, directorul Seminarului Teologic buzoian, a conturat direcțiile prin care educația religioasă și învățământul teologic pot avea noi expresii în contextul actual: revitalizarea duhovnicească a învățământului teologic – concretizată la școala pe care o are în vedere prin recenta înființare a unui post de spiritual și prin redeschiderea, în curând, a paraclisului „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din incinta Centrului Eparhial, pentru practica liturgică a elevilor seminariști –, respectiv posibilitatea includerii în oferta educațională a unei clase pregătitoare, în regim de învățare step-by-step, care să corespundă așteptărilor părinților ce doresc să își educe copiii sub ocrotirea Bisericii, cu o infrastructură și personal care să corespundă ethosului școlii teologice.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian i-a îndemnat pe dascăli să reflecteze la provocările societății contemporane, care îi obligă să își îndeplinească misiunea cu mai multă responsabilitate.

„Ora de religie nu se epuizează în cele 50 de minute, o dată pe săptămână. La ceea ce se învață la ora de religie trebuie să mediteze, în prelungirea ei, atât elevul, cât și profesorul. De aceea, pentru a progresa, ca societate, este necesar ca fiecare dintre noi să își facă datoria în locul unde activează zilnic. La parohii, preoții se confruntă cu provocări diverse, pe fondul depopulării zonelor rurale, al îmbătrânirii comunităților și al lipsei tinerilor. Așadar, este de dorit ca măcar în zonele urbane să ne concentrăm, cu toată responsabilitatea, să salvăm, cât se mai poate, sănătatea, inocența, integritatea morală și spirituală a copiilor noștri. De la an la an, se constată că această misiune a noastră în școală se îngreunează și, de aceea, vă invit să vă dăruiți cu totul activității didactice speciale care vi s-a încredințat”, a transmis Ierarhul profesorilor prezenți, împreună cu binecuvântarea sa și urările pentru noul an școlar.

Consfătuirea profesorilor de religie din Vrancea a avut loc la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din municipiul Focșani, sub președinția pr. cons. Dan Necula, delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, alături de care s-au aflat dl conf. univ. dr. Vasile Timiș, inspector școlar general în cadrul Ministerului Educației, prin conferință video, și dl Valentin Iancu, referent la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul al Administrației Eparhiale. Evenimentul metodic a fost moderat de către dna prof. Melania Pătrășcanu, inspectorul pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, care, pe lângă diagnoza predării orei de religie, a analizat numeroasele activități educaționale desfășurate în anul școlar 2022-2023. În același timp, dna inspector școlar a menționat activitățile extracurriculare derulate în parteneriat cu SNFOR – ABV, mulțumind Chiriarhului Buzăului și Vrancei pentru toată dăruirea, suportul material și spiritual cu care a venit în întâmpinarea elevilor vrânceni și în ultima perioadă. Ca model de bună-practică pentru activitățile educaționale a fost propus Concursul regional de creație artistică Mărturii ale Credinței, organizat de dna prof. Liliana Popa, de la Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, în cursul lunii aprilie 2023.

Domnul Vasile Timiș le-a explicat dascălilor de religie faptul că, așa cum vorbim despre „liturghia de după Liturghie”, putem discuta și despre „școala de după școală” sau chiar despre „religia de după religie”. Lucrul acesta este confirmat prin felul în care copilașii sau tinerii vorbesc acasă despre ceea ce se întâmplă la ora de religie, comunicând elemente de noutate în familie și între prieteni.

În ultima parte a întâlnirii, delegatul Centrului Eparhial a transmis distinșilor profesori din auditoriu mesajul părintesc de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, subliniind – pe lângă alte îndemnuri legate de menirea profesorului de religie – faptul că Arhipăstorul locului va sprijini îndeaproape activitățile lor și orice proiect dedicat tinerilor.

Pr. cons. Dan Necula

Sectorul Învățământ și activități cu tineretul